Autorzy

Dagmara Śliwińska i Bartosz Lorek — Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B pod kierunkiem prof. Jana Nuckowskiego.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych