Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wykłady

Estetyka a projektowanie organizacji

2015.11.29, Piotr Hojda

wykład gościnny
wtorek 8 grudnia 2015, godz. 13:15, sala 108

Zapraszamy na wykład dra inż. Adama Dzidowskiego


Estetyka a projektowanie organizacji.

Od lat osiemdziesiątych XX wieku w ramach teorii organizacji rozwija się podejście, w którym kryteria, sądy i doświadczenia estetyczne są uznawane za istotne elementy działań zarządczych. W rezultacie takich rozważań pojawiły się studia nad estetyką organizacji, a same organizacje przestały być uznawane za estetycznie neutralne. Bazując na estetyce organizacyjnej można analizować istnienie organizacji, jako formy ekspresji, podatnej na wielorakie aspekty ludzkiej percepcji, interpretacji i reakcji, jak również badać zmiany organizacyjne w perspektywie zmian w postrzeganiu rzeczywistości przez interesariuszy.
Dlatego też tak ważne jest, aby projektując współczesne organizacje (ich funkcje, struktury i strategie) uwzględniać spójność ich wewnętrznej tożsamości i zewnętrznego wizerunku. Potraktowanie zaś funkcjonowania organizacji w kategoriach, które do tej pory przypisywane były dziełom sztuki, architektury, czy rzemiosła powoduje, że można objąć ogół organizacyjnej ekspresji w sposób bardziej całościowy, krytyczny i zaangażowany.


Dr inż. Adam Dzidowski — doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Twórca modelu Potencjału Wirtualizacyjnego (model określający gotowość przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznych strukturach sieciowych) oraz  koncepcji badawczej „IDEALS” (Innovation through Design, Engineering and Architecture for Learning and Sustainability), jak również modelu stosowanej estetyki organizacyjnej „P3 (Projekt – Przestrzeń – Piękno)”. W swoich pracach badawczych koncentruje się na wpływie zmian społecznych, technologicznych i kulturowych na strukturę oraz strategię przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi badania nad procesami konwersji wiedzy, kreatywnością i zarządzaniem kapitałem intelektualnym  w aspekcie procesów  projektowych, architektury korporacyjnej i estetyki organizacji.