Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wykłady

The Experience of Black Modernity 1914-1970s: African-American Designers in Chicago and Beyond

2016.11.02, Piotr Hojda

wykład gościnny
wtorek | 08-11-2016 | godz. 13:15 | sala 108


Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem Czerwińskim.


The Experience of Black Modernity 1914-1970s: African-American Designers in Chicago and Beyond

Doświadczenie nowoczesności afrykańskiej diaspory (ang. black modernity) w XX wieku: afroamerykańscy projektanci w Chicago i ponadto.


wykład w języku angielskimSummary
In Provincializing Europe, Dipesh Chakrabarty asserts that “European thought is at once both indispensable and inadequate in helping us to think through the experiences of political modernity in non-Western nations.” He calls to “provincialize [European thought],” or “[explore] how [it]... [can] be renewed from and for the margins” (Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, 2000). This lecture expands this project to the history of design and diaspora within western nation-states. It focuses on the experience of black modernity or how modernity relates back to black life through the lens of African-American design practice in Chicago between World War I and the 1970s. The talk focuses on Chicago, because this city forms a key locus of black modernity. In an attempt to answer the critical questions of where African-American designers worked and how they developed their own voices, the talk follows Victor Margolin and points out three types of discursive spaces: autonomous spaces, where designers could fully develop their artistic ideas; negotiated spaces, where they had to fight for a voice; and predominantly white discursive spaces, where they were allowed little or no voice. Such a perspective serves to explicate the impact of African diaspora’s descendants on modern design and sketch the boundaries of black modernity in design during the twentieth century. Ultimately, it shows, following Chakrabarty's argument, the diaspora’s integral role in modernity.


Streszczenie
W Provincializing Europe, Dipesh Chakrabarty argumentuje że “Europejska myśl jest jednocześnie niezbędna i niewystarczająca do rozpatrzenia politycznej nowoczesności” poza “zachodem.” Wzywa on do “zesłania [myśli Europejskiej] na prowincje,” czyli “[odkrycia] w jaki sposób [ta myśl] może być odnowiona z i dla marginesów” (Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, 2000). Wykład rozszerza ten projekt aby objąć historię projektowania i diaspory w zachodnich państwach. Skupia się na doświadczeniu nowoczesności afrykańskiej diaspory (ang. black modernity)––sposób, w jaki pojęcie nowoczesności odnosi się do ludzi pochodzących z tej diaspory–– przez soczewkę afroamerykańskich projektantów w Chicago pomiędzy I Wojna Światową i latami 70 tymi XX wieku. Koncentruje się na Chicago, Illinois ponieważ miasto to kształtuje kluczowy umiejscowienie nowoczesności afrykańskiej diaspory. Aby odpowiedzieć na krytyczne pytania dotyczące gdzie Afroamerykańscy projektanci pracowali i jak rozwijała się ich myśl, wykład wytycza––jak pisze Victor Margolin––trzy typy dyskursywnych przestrzeni: przestrzenie samorządne, gdzie projektanci mogli w pełni kształtować swoja twórczość; przestrzenie negocjacyjne, gdzie musieli walczyć o głos; i głównie białe przestrzenie dyskursywne, gdzie ich głos był cichy lub nieistniejący. Ta perspektywa pozwala pojąć wpływ potomków afrykańskiej diaspory na projektowanie nowoczesne i nakreślić granice nowoczesności afrykańskiej diaspory w projektowaniu w XX wieku. Ostatecznie, w duchu odnowienia myśli Europejskie dla marginesów, pokazuje nieodzowną rolę diaspory w nowoczesności.Biography

Mikolaj Czerwinski is a PhD Candidate in the Art History Department at the University of Illinois at Chicago, conducting research for his dissertation in Poland on modernist industrial design in the post-war period in on a Fulbright research grant. His work focuses on Modernist design’s role in the construction of modern but distinct cultural identities.

Mikołaj Czerwiński pracuje nad doktoratem o polskim wzornictwie po II Wojnie Światowej na Uniwersytecie Illinois w Chicago. W Polsce przeprowadza badania dzięki stypendium Fulbrighta. Skupia się na roli projektowania w kształtowaniu nowoczesnych lecz kulturalnie odrębnych tożsamości.