Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wykłady

Globalizacja – Lokalność – Tożsamość. Kulturowe praktyki „autentyczności” we współczesnym świecie

2017.03.30, Piotr Hojda

wykład gościnny
wtorek | 05-04-2017 | godz. 13:15 | sala 108

Zapraszamy na spotkanie z z dr Markiem Pawlakiem z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


#antropologia #etnografia #świat #człowiek #warto


Świat, w którym dziś żyjemy to kontekst różnorodnych zależności i globalnych powiązań. To świat, w którym niemal wszystko pozostaje w ciągłym ruchu, ulega nieustannym przeobrażeniom i zmianom. Współczesność nie jest jednowymiarowa – charakteryzują ją raczej wielowymiarowe „asamblaże”, w których praktyki społeczne i kulturowe osadzone są w szerszych kontekstach politycznych i ekonomicznych. Czy zatem w świecie, w którym „zmiana” przenika się z „ciągłością” możemy mówić o „autentyczności”? Czy istnieje „autentyczność” tożsamości, wspólnot czy też kultur? A może takiej „autentyczności” nigdy nie było? Być może jest ona jedynie konstruktem, wytworem naszych specyficznych potrzeb czy też kontrreakcją na zmieniającą się rzeczywistość?
Odpowiedzi na te pytania postaramy się odnaleźć wprowadzając perspektywę antropologiczną, której głównym zadaniem jest eksplorowanie, problematyzowanie i wyjaśnianie różnic i podobieństw istniejących pomiędzy społecznościami i kulturami. Tym samym, w ramach wykładu poruszone zostaną kwestie związane z rolą „autentyczności” we współczesnych strategiach i procesach tożsamościowych, neoliberalizacją i utowarowieniem „autentyczności” oraz globalizacją i jej wpływem na produkowanie materialnej i niematerialnej „autentyczności” kultur.


Marek Pawlak: antropolog, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badacz Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętych kontekstów migracji i mobilności, globalizacji i polityki tożsamości. Prowadzi badania w Islandii (migracje i kryzys) i w Norwegii (migracje i gender) wśród polskich migrantów transnarodowych. Obecnie przygotowuje książką poświęconą „zawstydzonej tożsamości”, w której analizuje wyobrażenia, ideologie i relacje władzy w życiu polskich migrantów w Norwegii.