Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.07.03
Zapraszamy do obejrzenia wystawy końcoworocznej 2020
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i śledzenia wystawy końcoworoczn ...

|czytaj|

2020.06.19
Dostępność dziekanatu WFP
Szanowni Państwo,   zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora ASP nr 66 ...

|czytaj|

2020.06.12
Nowy informator WFP 2020
Rekrutacja online trwa dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, a w s ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wykłady

Na co przekłada się przekład?

2014.11.30, Piotr Hojda

wykład gościnny
wtorek 02 grudnia 2014 godz. 13:15 | sala 108

Zapraszamy na spotkanie z dr Agatą Hołobut. dr Agata Hołobut


Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. W 2008 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Projekt przedmiotu użytkowego a jego obraz językowy (analiza kognitywna)", którą przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tabakowskiej, we współpracy z  Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.


W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim przekładoznawstwo oraz językoznawstwo kognitywne, pomocne w badaniach nad związkami słowa i obrazu wizualnego w poezji, komunikacji wizualnej, designie i filmie. W swoich poszukiwaniach skupia się na zjawisku przekładu intersemiotycznego i jego rozmaitych wcieleniach. Zajmuje się utworami poetyckimi, które „naśladują" dzieła malarskie oraz tytułami i opisami projektów, tworzonymi przez młodych designerów. Bada przydatność narzędzi kognitywnych w procesie twórczym oraz analizie komunikatu wzorniczego. Interesuje się ponadto przekładem audiowizualnym – przede wszystkim wersją lektorską, a od niedawna również audiodeskrypcją.


Jej doświadczenia dydaktyczne obejmują zajęcia z zakresu tłumaczenia, translatoryki, pragmatyki językoznawczej, przekładu audiowizualnego oraz semiotyki. Stale współpracuje z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadząc gościnne wykłady i warsztaty. Pracuje również na Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy Literatury UJ i współredaguje pismo Przekładaniec.  


Jest laureatką Nagrody Procter & Gamble dla Najlepszych Absolwentów Wyższych Uczelni.


 


Wybrane publikacje: 1. Hołobut, A. (2003) „Stereotyp w przekładzie (Język-Stereotyp-Przekład, red. Elżbieta Skibińska i Marcin Cieński)". Przekładaniec 11/2003. 128-133.

 2. Hołobut, A. (2004) „Metamorfoza Narcyza: ‘Salvador Dali' Davida Gascoyne'a w przekładzie Tadeusza Pióry". Przekładaniec 13-14/2004-2005. 63-74.

 3. Hołobut, A. (2006) „Ikoniczność w designie". W: Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest. Tabakowska E. (red.). Kraków: Universitas. 51-69.

 4. Hołobut, A. (2007) „Intermedial Iconicity in E.E. Cummings' Picasso'. W: Language and Cognition. Volume In Honour of Professor Elżbieta Tabakowska. Kraków: Tertium.

 5. Hołobut, A. (2007) „Tłumacząc Picassa". Przekładaniec 17/2007. 186-199.

 6. Hołobut, A. (2008) „Design In Translation. The Role of Iconicity in the Description of Design".  W: Translation and Its Others. Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007. Boulogne, P. (red.). http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html

 7. Hołobut, A. (2008) „O tym, jak człowieki wychodzą na ludzi. Recenzja książki Michała Garcarza Przekład slangu w filmie". Przekładaniec 20/2008. 168-174.

 8. Górowski, M., Hołobut, A. (2009) Drzwi do plakatu. Agata Hołobut rozmawia z Mieczysławem Górowskim. (Seria Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu). Kraków: Universitas.

 9. Hołobut, A. (2010) "Perspective in Print Advertisements – a cognitive analysis". W: Pedagogiczno-społeczne aspekty manipulacji. Red. Joanna Aksman. Kraków: Oficyna Wydawnicza KAFM.

 10. Hołobut, A.; Wilkoń, J. (2011) „Sztuka akompaniamentu. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Agata Hołobut". Przekładaniec 2/1009-1/2010.

 11. Hołobut, A. (2011) „Under-voiced and over-voiced characters in film translation". W: Beyond Sounds and Words. Volume in Honour of Janina Aniela Ozga. Red. Anna Niżegorodcew Maria Jodłowiec. Kraków: WUJ. 164-184.

 12. Hołobut, A. (2011) „Superbohater Ewoluujący. Przekłady filmu Batman Tima Burtona w ujęciu diachronicznym".   W: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska. Poznań: Wydawnictwo Rys. 51-70.

 13. Hołobut, A. (2012) „Poetics of Design". W: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Kwiatkowska, A. (red). Frankfurt am Main: Peter Lang. 317-332.

 14. Hołobut, A. (2012) „What to Do with „So Much Loudness'? Non-Native English in Film Translation". W: Divided by a Common Language. English Across National, Social, and Cultural Boundaries. Red. Ewa Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 77-94.ifa.filg.uj.edu.pl/agata-holobut