Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wykłady

Myślenie projektowe a przedsiębiorczość

2016.03.16, Piotr Hojda

wykład gościnny
wtorek 22 marca 2016, godz. 13:15, sala 108

Zapraszamy na wykład dra inż. Adama Dzidowskiego.


Myślenie projektowe a przedsiębiorczość.


Przedsiębiorczość to umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Wiele z tych charakterystyk ma bezpośrednie przełożenie na procesy projektowe. Co jednak ciekawe, okazuje się, że przedsiębiorcy mogą się uczyć od samych projektantów. Myślenie projektowe, czy z języka angielskiego Design Thinking , jest koncepcją zarządzania, w której wykorzystuje się metody i narzędzia typowe dla pracy projektantów, do rozwiązywania problemów zarządczych w sposób twórczy i zaangażowany. Myślenie projektowe łączy przy tym podejście analityczne z intuicją, stając się procesem kognitywnym, który może być rozumiany na trzech poziomach:

‒ jako rozwiązywanie problemów,
‒ jako refleksja w działaniu,
‒ jako konstrukcja reprezentacji.

Wszystkie te trzy poziomy znajdują swoje bezpośrednie odniesienie w problemach współczesnych przedsiębiorstw. Po pierwsze, myślenie projektowe jest abdukcyjnym sposobem rozumowania, sprzyjającym rozwiązywaniu nowych, osobliwych i słabo zdefiniowanych problemów, z którymi współczesne organizacje gospodarcze mają coraz częściej do czynienia. Po drugie, myślenie projektowe jest nierozerwalnie połączone z działaniem, stając się przez to pragmatycznym podejściem do wyzwań rynkowych, w którym zaangażowanie i interakcja są przeciwstawiane myśleniu zza biurka. Po trzecie, myślenie projektowe, poprzez ciągłe prototypowanie i testowanie, pozwala się poruszać naprzód w warunkach niepewności, stając się formą ucieleśnionej wiedzy, tak istotnej w kształtowaniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.Dr inż. Adam Dzidowski — doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Twórca modelu Potencjału Wirtualizacyjnego (model określający gotowość przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznych strukturach sieciowych) oraz  koncepcji badawczej „IDEALS” (Innovation through Design, Engineering and Architecture for Learning and Sustainability), jak również modelu stosowanej estetyki organizacyjnej „P3 (Projekt – Przestrzeń – Piękno)”. W swoich pracach badawczych koncentruje się na wpływie zmian społecznych, technologicznych i kulturowych na strukturę oraz strategię przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi badania nad procesami konwersji wiedzy, kreatywnością i zarządzaniem kapitałem intelektualnym  w aspekcie procesów  projektowych, architektury korporacyjnej i estetyki organizacji.


 


ilustracja pochodzi ze strony: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Design_Management_in_brief.jpg