Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Konkursy

Konkurs na logo Akademickiego Centrum Designu

2016.02.15, Bożena Groborz

Akademickie Centrum Designu ogłasza konkurs na projekt logo.


Konkurs przeznaczony jest wyłacznie dla studentów Wydziałów Projektowych państwowych  uczelni artystycznych wchodzących w skład ACD pracujący pod kierunkiem pedagoga w cyklu zajęć dydaktycznych.


Termin zgłaszania prac: 15 marca 2016

materiały do pobrania


Informacje na temat ACD
Działalność Akademickiego Centrum Designu nakierowana jest na stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo – rozwojowych
i projektowych. ACD ma być pomocne w pozyskiwaniu funduszy potrzebnych do finansowania wspólnych działań z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
Centrum integruje działalność wydziałów projektowych wszystkich uczelni państwowych. Jednym z jego głównych założeń jest ciągła stymulacja rozwoju poszczególnych wydziałów projektowych, innowacyjność procesów dydaktycznych, a także bliska współpraca z podobnymi jednostkami
w Europie zachodniej i przenoszenie ich doświadczeń na nasz obszar. Do zadań Centrum należeć będzie promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Założeniem programowym ACD jest stworzenie platformy łączącej potencjał naukowy, dydaktyczny i aparaturowy w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych. ACD ma być miejscem, gdzie krzyżują się myśli, postawy, trendy, generującym nowe kierunki rozwoju w dziedzinie sztuk projektowych. ACD działać będzie w kilku obszarach: promocyjno - kulturotwórczym, edukacyjnym, naukowo badawczym i współpracy z przemysłem. ACD jest realizowane pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Akademickie Centrum Designu
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel.: 42 25 47 511
www.acdesign.comInformacje na temat ACD
Działalność Akademickiego Centrum Designu nakierowana jest na stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo – rozwojowych
i projektowych. ACD ma być pomocne w pozyskiwaniu funduszy potrzebnych do finansowania wspólnych działań z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
Centrum integruje działalność wydziałów projektowych wszystkich uczelni państwowych. Jednym z jego głównych założeń jest ciągła stymulacja rozwoju poszczególnych wydziałów projektowych, innowacyjność procesów dydaktycznych, a także bliska współpraca z podobnymi jednostkami
w Europie zachodniej i przenoszenie ich doświadczeń na nasz obszar. Do zadań Centrum należeć będzie promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Założeniem programowym ACD jest stworzenie platformy łączącej potencjał naukowy, dydaktyczny i aparaturowy w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych. ACD ma być miejscem, gdzie krzyżują się myśli, postawy, trendy, generującym nowe kierunki rozwoju w dziedzinie sztuk projektowych. ACD działać będzie w kilku obszarach: promocyjno - kulturotwórczym, edukacyjnym, naukowo badawczym i współpracy z przemysłem. ACD jest realizowane pod patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.


Stopka adresowa
Akademickie Centrum Designu
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
tel.: 42 25 47 511
www.acdesign.com