Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2021.02.12
Odszedł Janusz Depta
Z żalem zawiadamiamy, o śmierci Janusza Depty. Artysty plastyka, pr ...

|czytaj|

2021.02.11
ARDUINO dla studentek i studentów WFP - rekrutacja do 15 lutego
Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Zintegrowane Prog ...

|czytaj|

2020.12.03
Harmonogram obron prac dyplomowych - 11 grudnia 2020 r.
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Konkursy

Czas i przestrzeń – konkurs na projekt znaku graficznego Festiwalu Nauki w Krakowie

2016.02.25, Szymon Kiwerski

Temat
Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. Patronem Festiwalu jest zmarły 10 lat temu Stanisław Lem, światowej sławy pisarz science-fiction, wizjoner, filozof , humanista. Hasło: Czas i przestrzeń nawiązuje bezpośrednio do Jego twórczości, w której poszukiwał odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące naszego miejsca i roli we wszechświecie oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rozwoju techniki i jej wpływu na człowieczeństwo.

Wybrane logo będzie umieszczane na drukach, koszulkach, gadżetach oraz w internecie.

Projekt znaku graficznego powinien zawierać napis : Festiwal Nauki w Krakowie 21-23 maja 2016
oraz hasło: Czas i przestrzeń.

Nagroda
Zwycięski projekt zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 2000 PLN.
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 500 PLN każde.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być studenci ASP w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Jury
Prof. dr hab. Robert Stawarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Prof. Piotr Bożyk (prorektor ASP d/s Nauki i Spraw Zagranicznych)
Anna Myczkowska-Szczerska (Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie)
Kuba Sowiński (Wydział Grafiki ASP w Krakowie)
Anna Zabdyrska (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Terminy
Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29 marca 2016 (wtorek)
do godz. 15.00 do Rektoratu ASP. 31-157 Kraków Plac Matejki 13.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.asp.krakow.pl
w dziale aktualności do dnia 5 kwietnia 2016.

Warunki techniczne
Projekt znaku powinien być umieszczony centralnie na kartce formatu A4. Powierzchnia znaku powinna odpowiadać powierzchni ok. 100cm2, poniżej powinna znajdować się pomniejszona wersja znaku o powierzchni ok. 9 cm2. Na drugiej kartce należy umieścić logo wraz z dodatkowymi napisami: Czas i przestrzeń. Festiwal nauki w Krakowie 21-23 maja 2016. Uwzględniamy także przypadek kiedy znak będzie jednocześnie logotypem zawierającym tytuł festiwalu.

Projekty należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej 5-cyfrowym hasłem wraz z drugą mniejszą kopertą opatrzoną tym samym hasłem, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy, nr telefonu, nazwę uczelni, wydział i rok studiów.

Wykorzystanie projektów
Prawa majątkowe do nagrodzonego projektu zostaną (bez dodatkowego wynagrodzenia) przekazane stosowną umową na rzecz organizatora. Autor (Autorka) nagrodzonego projektu zobowiazuje się przekazać znak w formie elektronicznej w formacie wektorowym oraz podpisać oświadczenie , że swoją pracą nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jury zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag,
poprawek do projektu, które autor (autorka) akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się uwzględnić przed wdrożeniem. Organizator Festiwalu Nauki w Krakowie zobowiązuje się uwzględnić
prawo autora (autorki) do nadzoru autorskiego nad jego wdrożeniem.