Wydział Form Przemysłowych - ASP KRAKÓW

Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.07.20
Danuta Urbanowicz
Danuta Urbanowicz (1932—2018) — polska malarka. Ukończył ...

|czytaj|

2018.07.19
Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych-przerwa urlopowa
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 lipca 2018 do 17 sierpnia 20 ...

|czytaj|

2018.07.16
nowa zakładka - TEORIA DESIGNU
Zapraszamy do nowej zakladki w menu głównym, na stronie gdzie ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Realizowane projekty

Zaprojektuj Swój Zysk

2011.09.15, Bożena Groborz

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zawarła z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa.
Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).
Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii
i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.
Umowa pomiędzy krakowską ASP a IWP ma na celu stworzenie odpowiedniego otoczenia biznesowego wspierającego innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.
Beneficjentem projektu są także projektanci wzornictwa przemysłowego.
Ich udział w programie pozwala zdobyć wiedzę m.in. z metodologii i praktyki wdrożeń w przedsiębiorstwach, umiejętności efektywnej współpracy z przedsiębiorstwami czy skutecznego prezentowania swoich projektów przedsiębiorcom.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
22 860 01 65, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytania na adres: marcin_marchwinski@iwp.com.pl jak również na stronie www.zsz.com.pl