Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Dzień Barwy

COLOUR-CULTURE-SCIENCE | BARWA-KULTURA-NAUKA

2016.02.12, Bożena Groborz


III International Scientific Conference COLOUR-CULTURE-SCIENCE
23rd -24th November 2016
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków
Plac Matejki 13, 31-157 Kraków, Poland


On behalf of the organizers we invite you to take part in the third interdisciplinary meeting for designers, scientists and artists in the cycle “Colour Day”, titled “Colour-Culture¬Science”, which is going to take place in Kraków from 23rd to 24th November 2016.


The goal of the organizers is to create a forum to discuss the current state of knowledge, scientific research, artistic and design achievements relating to science and the art of color.


The international scope of the conference will allow an easier global look on these issues and make an exchange of the participants’ reflections, observations and experiences possible.


THEMES OF INTEREST • COLOUR AND ART
  aesthetics, colour history, painting, graphic arts, new media

 • COLOUR AND PSYCHOPHYSIOLOGY OF VISION
  colour perception, colour vision, visual illusions, psychological effects of colour, synaesthesia, chromotherapy

 • COLOUR AND DESIGN
  product design, visual communication, fashion, marketing, branding, colour trends, new technologies, food design

 • COLOUR AND BUILT ENVIRONMENT
  architecture, urban planning, interiors, restoration and preservation, landscape architecture and design

 • COLOUR AND CULTURE
  history, cultural heritage, restoration and conservation, linguistics, semantics, philosophy

 • COLOUR AND EDUCATION
  colour didactics, teaching aids, colour systems and categorization, specialist colour courses and workshops

 • COLOUR AND NEW TECHNOLOGIES
  digital measurement and recording techniques, creating colours and reproduction techniques, image processing, computer graphics, digital photography, virtual reality, colour management

 • COLOUR AND LIGHT
  lighting techniques, lighting design, colour illumination, metamerism


Colour-Culture-Science on Facebook


Our website will be avaliable soon


 


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa BARWA-KULTURA-NAUKA
23-24 listopada 2016
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim, interdyscyplinarnym spotkaniu projektantów, naukowców i artystów z cyklu „Dzień Barwy”, zatytułowanym „Barwa-Kultura-Nauka”, które odbędzie się w Krakowie w dniach 23-24 listopada 2016r.


Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum do dyskusji na temat aktualnego stanu wiedzy, badań naukowych, dokonań artystycznych i projektowych w zakresie nauki i sztuki barwy.


Międzynarodowy wymiar konferencji ułatwi globalne spojrzenie na te zagadnienia i umożliwi wymianę refleksji, spostrzeżeń i doświadczeń wśród uczestników.


ZAKRES TEMATYCZNY: • BARWA I SZTUKA
  estetyka barwy, historia koloru, malarstwo, grafika, nowe media

 • BARWA I PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA
  percepcja barwy, złudzenia optyczne, psychologiczne oddziaływanie barwy, synestezja, terapie barwą

 • BARWA I DIZAJN
  projektowanie produktu, komunikacja wizualna, moda, marketing, branding, trendy barwne, nowe technologie, food design

 • BARWA I ŚRODOWISKO ZBUDOWANE
  architektura, urbanistyka, wnętrza, konserwacja, projektowanie i architektura krajobrazu

 • BARWA I KULTURA
  historia, dziedzictwo kulturowe, konserwacja, lingwistyka, semantyka, filozofia

 • BARWA I EDUKACJA
  kształcenie w zakresie barwy, pomoce dydaktyczne, systematyka i kategoryzacja barw, specjalistyczne szkolenia i warsztaty

 • BARWA I NOWE TECHNOLOGIE
  pomiar i zapis barwy, techniki wytwarzania i reprodukcji barwy, przetwarzanie obrazu, grafika komputerowa, fotografia cyfrowa, rzeczywistość wirtualna, zarządzanie barwą

 • BARWA I ŚWIATŁO
  techniki oświetleniowe, projektowanie oświetlenia, iluminacja, metameryzm


Colour-Culture-Science na Facebooku


Nasza strona internetowa będzie dostępna już wkrótce