Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.08.11
14 sierpnia 2020 r. - uczelnia zamknięta
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem ...

|czytaj|

2020.08.07
Projekt S’ploty Eweliny Lekkiej, absolwentki WFP w finale Make me 2020
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Eweliny Lekkiej S'plo ...

|czytaj|

2020.08.07
Kolejny Red Dot dla projektu dr Macieja Własnowolskiego
Kolejna nagroda dla obiektywów zaprojektowanych przez jednego z  ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Sukcesy

Sukces studentów WFP — rozstrzygnięcia konkursu WellDone.

2017.10.08, Anna Szwaja

MIło jest nam poinformować o sukcesie naszych studentów!


Główną nagrodę w konkursie WellDone, w wy­so­ko­ści 10 000 zł, przyznano pro­jek­to­wi „Sólseł i Nie­to­pie­prz”, którego autorem jest Arek Stokłosa za pro­po­zy­cję kompletu pro­duk­tów zna­ko­mi­cie uzu­peł­nia­ją­cych do­tych­cza­so­wą ofertę WellDone. Sol­nicz­ka i pie­prz­nicz­ka przy­bra­ły postać sym­pa­tycz­nych zwie­rzą­tek: susła i nie­to­pe­rza. Mają po­my­sło­wą, prostą formę i od­po­wia­da­ją tech­no­lo­gicz­nym moż­li­wo­ściom wy­ko­naw­czym Fundacji. Do­dat­ko­wym atutem projektu jest aspekt edu­ka­cyj­ny, zwra­ca­ją­cy uwagę na ginące gatunki zwierząt.Wy­róż­nie­nie honorowe w wy­so­ko­ści 3 000 zł przyznano pro­jek­to­wi „Świe­tla­ki”, którego au­tor­ka­mi są Klaudia Kasprzak i Wioletta Bogunia. Po­my­sło­wa rodzina obiektów od­bla­sko­wych, które można przy­cze­piać do odzieży, plecaków jest świetną al­ter­na­ty­wą dla od­bla­sków ist­nie­ją­cych na rynku. Ciekawe for­mal­nie obiekty mogą stanowić ozdobę, a jed­no­cze­śnie, dzięki wła­ści­wo­ściom od­bla­sko­wym pełnią funkcję za­bez­pie­cza­ją­cą pieszych na jezdni po zmroku.


GRATULUJEMY!„Sólseł i Nie­to­pie­prz” — Arek Stokłosa

„Sólseł i Nie­to­pie­prz” — Arek Stokłosa

„Świe­tla­ki” — Klaudia Kasprzak i Wioletta Bogunia

„Świe­tla­ki” — Klaudia Kasprzak i Wioletta Bogunia