Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.12.15
zajęcia 15.12.2018 - rekrutacja zakończona
15. grudnia 2018, 10-13Coś ładnego...grupa wiekowa: 8-11 latrekrutacja: 3 ...

|czytaj|

2018.12.13
Uczelnia zamknięta 22.12.18 - 6.01.19
Zgodnie z decyzją JM Rektora o zamknięciu Uczelni w dniach ...

|czytaj|

2018.12.12
Spotkanie z Ewą Lipską
wykład gościnnywtorek | 18-12-2018 | godz. 13:15 | sala 108Zapraszamy na ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Kierownik jednostki

#profesor ASP

dr hab. Marek Liskiewicz

|Pracownia Rozwoju Nowego Produktu|

|Wiecej|Marketingowe projektowanie produktu jest kształceniem kierunkowym dla studentów od II do V roku. Celem przedmiotu jest praktyczne nabycie umiejętności projektowania z uwzględnieniem potrzeb i upodobań określonej grupy użytkowników oraz warunków produkcji, wdrożenie do dyscypliny w projektowaniu według przyjętych założeń, przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta wzornictwa według kryteriów obowiązujących w rzeczywistych warunkach rynkowych i przemysłowych. Praca odbywa się w oparciu o metody projektowania wielokryterialnego w projektowaniu produktu; zbieranie i opracowywanie informacji, rozpoznanie sytuacji rynkowej, wymagań i preferencji użytkowników, możliwości finansowych nabywców; analiza produktów konkurencyjnych i rozpoznanie warunków technologiczno-produkcyjnych wytwórcy; formułowanie specyfikacji projektowej; projektowanie wzornicze produktów przeznaczonych dla określonego sektora rynku. Przedmiotem projektowania są produkty przemysłowe o różnym stopniu komplikacji wybierane z proponowanego obszaru tematycznego.

Cele kształcenia:
Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o marketingowych i prawnych mechanizmach rynku konkurencyjnego i warunkach działania innowacyjnego przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej oraz wpływach tych warunków na wzornictwo przemysłowe, procedury działania przedsiębiorstwa, metody rozwoju nowego produktu.
Celem głównym jest przygotowanie absolwenta do działania i pracy projektowej w ww warunkach z założeniem wykorzystania przez niego wiedzy o środowisku w którym pracuje.

W ramach programu Pracowni realizowane są następujące kursy:

Rozwój Nowego Produktu - Praktyka zawodowa - V rok
dr Marek Liskiewicz


Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o roli i pozycji projektanta wzornictawa przemysłowego na rynku pracy oraz zapoznanie się z mechanizmami prawnymi takimi jak :
prawo administracyjne - zakładanie i prowadzenie firm projektowych, przepisy skarbowe, kodeks postępowania zawodowego.

Rozwój Nowego Produktu - Kontekst rynkowy - IV rok
wykł. Janusz Seweryn


Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o marketingowych i prawnych mechanizmach rynku konkurencyjnego i warunkach działania innowacyjnego przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej oraz wpływach tych warunków na wzornictwo przemysłowe, procedury działania przedsiębiorstwa oraz na metody rozwoju nowego produktu.

Prawo własności Intelektualnej - V rok
wykł. Janusz Seweryn


Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o wiedzy o aspektach prawnych towarzyszących praktyce zawodowej projektanta wzornictwa przemysłowego. Wykształcenie umiejętności identyfikowania zagrożeń prawnych.