Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.05.26
Historia wzornictwa dla kandydatów na studia - ZMIANA W PLANIE WYKŁADÓW
Uwaga, z przyczyn niezależnych od organizatora zmieniony został plan ...

|czytaj|

2019.05.20
Letnia Szkoła Designu - zajęcia dla grup
Szanowni Państwo, Prosimy o zgłaszanie do 15 kwietnia grup na zajęc ...

|czytaj|

2019.05.15
Egzaminy Historia sztuki XX w i Teoria sztuki, sesja letnia 2018/19
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminach egzaminów ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej – jak wskazuje jej nazwa – pełni funkcję propedeutyczną w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z nauczaniem projektowania komunikatów odbieranych za pomocą zmysłu wzroku. Jako jedna z sześciu jednostek Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pracownia w swoim programie pozostaje wierna zasadom, którym hołduje jednostka macierzysta (projektowanie oparte na wiedzy fachowej, dążenie do obiektywizacji informacji wizualnej). Zadaniem Pracowni jest przekazywanie studentom podstawowej wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu projektowania komunikacji wizualnej, niezbędnych w dalszym procesie kształcenia. Pracownia prowadzi cztery przedmioty:

Podstawy projektowania komunikacji wizualnej (II rok, 3. semestr) – 4 godziny tygodniowo

Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie kierunkowe (II rok, 4. semestr; III rok, 6. semestr) – 3 godziny tygodniowo

Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie uzupełniające (II rok, 4. semestr) – 2 godziny tygodniowo

Projektowanie komunikacji wizualnej C – praca dyplomowa licencjacka

Przedmiot Podstawy projektowania komunikacji wizualnej, prowadzony w semestrze zimowym, jest obligatoryjny dla studentów II roku w semestrze 3. studiów, niezależnie od wybieranej w dalszym toku studiów specjalności. W jego ramach studenci realizują zadania projektowe na poziomie podstawowym obejmujące zwłaszcza projektowanie znaków identyfikujących, systemów znaków, drobnych akcydensów, plakatów oraz elementy projektowania publikacji. Ważnym elementem programu jest konstruowanie komunikatów wizualnych w oparciu o zasady geometryczne (liczba i proporcja w komunikacji wizualnej, siatki, moduły, grid). Najczęściej tematy projektowe wynikają z realnie istniejących potrzeb i współpracy z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami, przedsiębiorstwami) i mają charakter konkursowy, zmierzający do realizacji zwycięskiej koncepcji projektowej. Przedmiot przygotowuje także studentów do świadomego wyboru specjalności w dalszym toku studiów.

Przedmiot Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie kierunkowe, prowadzony w semestrze zimowym jest przedmiotem do wyboru dla tych studentów roku II i III, którzy zdecydowali się na kontynuowanie studiów w zakresie specjalności 2D (projektowanie komunikacji wizualnej). Przedmiot rozwija i pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania komunikatów wizualnych o większym stopniu trudności, w tym wizualizacji informacji (information design). Wydawane tematy najczęściej mają charakter konkursowy (z obowiązkiem wzięcia udziału w konkursie krajowym lub międzynarodowym).

Przedmiot Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie uzupełniające, prowadzony w semestrze zimowym jest przedmiotem do wyboru dla studentów roku II, niezależnie od wybranej specjalności. Realizowane są tu tematy na poziomie średniozaawansowanym, które pozwalają studentom na utrwalenie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytej w 3. semestrze studiów. Studentom specjalności 3D dają możliwość rozwoju w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, studentom specjalności 2D – wzbogacenia portfolio projektowego. Wydawane tematy najczęściej mają charakter konkursowy (z obowiązkiem wzięcia udziału w konkursie krajowym lub międzynarodowym), a ich zakres – z uwagi na czas realizacji przedmiotu – jest odpowiednio zredukowany w stosunku do przedmiotu kierunkowego.