Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.20
Nagroda IF w kategorii produkt dla dr Macieja Własnowolskiego
Kolejny sukces tym razem dotyczy naszej kadry - nagroda IF w kategorii ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Prowadzący zajęcia w Pracowni Projektowania Produktu to projektanci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Program skupia się przede wszystkim na zagadnieniu budowaniu kompetencji studentów w najważniejszych obszarach z punktu widzenia praktyki projektantów produktu. Są to:
- projektowanie w warunkach rynkowych,
- praca w zespole projektowym,
- organizacja i zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu.
Program nauczania realizowany jest poprzez zadanie semestralne wykonywane zarówno indywidualnie, jak i w formie pracy grupowej. Treść zadania jest tak formułowana, aby możliwe było nabywanie umiejętności w wskazanych powyżej obszarach.
Realizowane zadanie projektowe obejmuje:
- budowanie zespołu projektowego; podział ról i planowanie procesu projektowego,
- formułowanie założeń projektowych: techniki pozyskiwania informacji od użytkowników, producentów i specjalistów, analizy użytkowe ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych, analiza konstrukcyjno-technologiczna, estetyczna i rynkowa,
- wybór i opracowanie koncepcji projektowej z wykorzystaniem metod heurystycznych i badawczych wspomagających proces projektowy,
- ocena i wybór rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria projektowe.


Orbital
Dyplom Licencjacki
Autor: Aleksander Szałapski