Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Kierownik jednostki

#adiunkt

dr hab. Piotr Witosławski

|Pracownia Obrazowania Multimedialnego|

|Wiecej|Pracownię charakteryzuje postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazu technicznego oraz kreacji cyfrowego przekazu wizualnego. Kładzie duży nacisk na proces tworzenia obrazu fotograficznego i wideo, korzystając z szerokiego spektrum metod do jego stymulacji. Istotną rolę w procesie dydaktycznym pełni eksploracja nowych technologii kreowania obrazu, wynikająca z rozwoju foto- i wideo-mediów. Pracownia kładzie również nacisk na wykształcenie świadomego roli współczesnych mediów projektanta, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem.


Student w Pracowni zyskuje:

– umiejętność analizy obrazów fotograficznych oraz wideo,

– umiejętność tworzenia obrazów fotograficznych w dziedzinach fotografii inscenizowanej, kreacyjnej i produktowej,

– umiejętność edycji i stosowania cyfrowego obrazu fotograficznego,

– umiejętność tworzenia i zapisu cyfrowego obrazu wideo,

– umiejętność montażu i przekształceń cyfrowego obrazu ruchomego,

– umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazów foto-medialnych w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych.Przedmioty prowadzone dla 1. stopnia studiów:

Podstawy obrazowania fotograficznego

Fotografia kreacyjna

Podstawy fotografii produktu

Podstawy technik wideo


Przedmioty prowadzone dla 2. stopnia studiów:

Fotografia produktu

Obrazowanie wideo


Pracownicy:

dr Dawid Kozłowski
dr Piotr Witosławski
mgr Przemysław Szuba