Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.05.21
Historia wzornictwa dla kandydatów na studia
Jak co roku zapraszamy na BEZPŁATNE wykłady z historii wzornictwa.Wy ...

|czytaj|

2019.05.20
Letnia Szkoła Designu - zajęcia dla grup
Szanowni Państwo, Prosimy o zgłaszanie do 15 kwietnia grup na zajęc ...

|czytaj|

2019.04.25
Odwołane zajęcia z j. angielskiego 26.04.2019 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2019 r ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Treści kształcenia: Generalna koncepcja programowa przedmiotu podstawy projektowania dla studentów stacjonarnych studiów I-go stopnia zakłada, oprócz treningu twórczego, przyswojenie i opanowanie zespołu umiejętności służących sprawnemu operowaniu na płaszczyźnie i w przestrzeni, wspomagających wysiłek koncepcyjny i realizacyjny przy wykonywaniu ćwiczeń projektowych będących przedmiotem pracy studyjnej.
Nauczanie, doskonalenie i trening sprawności warsztatowych odbywa się na poziomie umożliwiającym konkretyzację idei, w postaci w pełni zdefiniowanego, opisanego obiektu, procesu, bądź zdarzenia. Podczas zajęć, przekazywanie podstawowych informacji na temat zasad kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, kształtowania formy, zależności formy i funkcji, proporcji, rytmu, struktury, modułu, klasyfikacji, systematyki, wyczucia materiału (kinestetyki) towarzyszy konkretnym przedsięwzięciom warsztatowym związanym z wybraną technologią wykonania projektu. Szczególną wagę przywiązuje się do między-pracownianych interdyscyplinarnych konsultacji w ramach przedmiotów wykładanych przez zespół pracowników katedry. Problemy projektowe mogą być wtedy rozpatrywane wieloaspektowo i zadania obudowane są specjalistyczną wiedzą dyscyplin pokrewnych jak np. fotografii, geometrii, geometrii wykreślnej, obsługi programów komputerowych 2 i 3-D, rysunku zawodowego, modelowania, podstaw typografii.
W takim całościowym ujęciu wyraźnie widać ścisłą korelację programową podstaw projektowania z innymi przedmiotami wykładanymi na pierwszym roku studiów.

Dobór tematów wynika z przesłanek metodologicznych, pozwalających na stopniową redukcję parametrów ćwiczenia, oraz związaną z tym procedurę świadomego ograniczania palety środków formalnych (optymalizacja i dyscyplina stylistyczna). Niebagatelne znaczenie ma dobór strategii wzmacniających motywację takich jak: konkursowe współzawodnictwo, niezależna ocena zewnętrzna, logiczne, progresywne powiązanie kolejnych etapów kształcenia.
Prowadzone wspólnie ze studentami rozważania dotyczące analizy wzajemnych relacji poszczególnych składników projektu studyjnego i jego odniesień do otoczenia, pozwalają na precyzyjne określenie pragmatycznych (obiekt i proces użytkowy), czy semantycznych (obiekt jako komunikat) odniesień. Repertuar działań dydaktycznych zawiera również elementy związane z opisem teoretycznych, kulturowych, bądź historycznych podwalin praktycznej aktywności zawodowej.