Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.12.15
zajęcia 15.12.2018 - rekrutacja zakończona
15. grudnia 2018, 10-13Coś ładnego...grupa wiekowa: 8-11 latrekrutacja: 3 ...

|czytaj|

2018.12.13
Uczelnia zamknięta 22.12.18 - 6.01.19
Zgodnie z decyzją JM Rektora o zamknięciu Uczelni w dniach ...

|czytaj|

2018.12.12
Spotkanie z Ewą Lipską
wykład gościnnywtorek | 18-12-2018 | godz. 13:15 | sala 108Zapraszamy na ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Rysunek zawodowy dr Anna Liskiewicz
Rysunek zawodowy obejmuje kształcenie w zakresie:
-sporządzania odręcznych szkiców i rysunków prezentacyjnych obiektów o skomplikowanej strukturze geometrycznej
-stosowania współczesnych technik renderujących 2D (markery, markery+pastela sucha, Photoshop, Photoshop+ markery itd.).

Zajęcia trwają trzy semestry w wymiarze 2godz. tygodniowo. W semestrze pierwszym studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami konstruowania odręcznych rysunków perspektywicznych obiektów przestrzennych. Wykłady oraz ćwiczenia dotyczą takich zagadnień jak: metoda rysunkowa Joy Doblin’a w tym skalowanie, dobór widoku obiektu oraz parametrów perspektywy, koło dobrego widzenia, prostopadłościan gabarytowy przedstawianego obiektu, podział i multiplikacji odcinka oraz konstrukcja koła w perspektywie, symetria brył płaskościennych i powierzchni nieprostokreślnych oraz przenikanie płaszczyzn i brył w perspektywie. Pozostałe dwa semestry obejmują realizację procesów szybkiej wizualizacji złożonych obiektów przestrzennych rysowanych z wyobraźni z uwzględnieniem podziału na wyraźnie wydzielone etapy: etap odręcznych rysunków perspektywicznych (thubnails, rysunek bazowy, rysunki konstruowane), etap podkładu rysunkowego oraz etap renderowania (markery, pastela sucha, Photoshop itd.). Ćwiczenia i zadania wykonywane w semestrze trzecim są wystawiane i poddawane ocenie studentów WFP.

Więcej informacji na temat przedmiotu Rysunek zawodowy oraz dostęp do obszernych zbiorów szkiców i rysunków prezentacyjnych wykonanych przez studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych można uzyskać po kliknięciu na poniższe hasło. WIĘCEJ O PRZEDMIOCIE

Geometryczne podstawy projektowania mgr Ewa Tarnawska
cele kształcenia: Nabycie umiejętności zapisywania obiektów trójwymiarowych w sposób jednoznaczny, konstruowania obiektów oraz odczytywania i analizowania zapisanych obiektów

Podstawy typografii i komunikacji wizualnej dr Piotr Michura
Program przedmiotu obejmuje podstawową problematykę z zakresu projektowania komunikacji wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień typografii.
Zajęcia zbudowane są na zasadzie uzupełniających się bloków wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Część praktyczna obejmuje zadania służące nabyciu umiejętności i wiedzy potrzebnych do:
- systematycznego planowania i wykonania projektu graficznego;
- przygotowanie projektu graficznego z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi tradycyjnych i cyfrowych;
- przygotowania odpowiedniej prezentacji graficznej prac własnych w celach autoprezentacji i archiwizacji (przygotowanie plansz prezentacyjnych, opracowanie dokumentacji prac, portfolio).
W toku zajęć teoretycznych (wykłady i referaty) studenci nabywają umiejętnosci rozumienia i poprawnego posługiwania się podstawowym językiem specjalistycznym z zakresu typografii oraz projektowania komunikacji wizualnej, poznają historię i rozwój dziedziny, kluczowe postaci i przykłady projektów. Wiedza ta jest na bieżąco wykorzystywana w części praktycznej zajęć.
Program przedmiotu jest ściśle skorelowany z pozostałymi zajęciami w Katedrze Podstaw Projektowania, szczególnie z zajęciami z ogólnych podstaw projektowania. Projekty realizowane w ramach tego głównego przedmiotu w Katedrze są uzupełniane o graficzną prezentację (portfolio, plansze prezentacyjne, dokumentacja).