Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Kierownik jednostki

#profesor zwyczajny

prof. dr hab. Maria Dziedzic

|Katedra Metodyki Projektowania|

|Wiecej|Katedra Metodyki Projektowania powstała w roku 1968/69 z inicjatywy  twórcy Wydziału Form Przemysłowych prof. Andrzeja Pawłowskiego, wybitnego teoretyka wzornictwa, pedagoga i artysty. Zainicjowane przez niego kierunki prac badawczych i dydaktycznych zostały podjęte przez Jego współpracowników. Wieloletnie doświadczenia ujęte w formie metodologicznej są elementami kształcenia w ramach prowadzonych przedmiotów. Prowadzone są prace badawcze i popularyzacyjne w zakresie metodyki i historii projektowania. W formie publikacji zostały wydane opracowania dokumentujące działalność Wydziału Form Przemysłowych – Absolwenci 1962-1983, publikacja towarzysząca wystawie z okazji 20-lecia WFP (1984), na 40. lecie Wydziału Form Przemysłowych XL Wydział Form Przemysłowych 1964–2004 oraz pamiątkowy plakat ze zdjęciami absolwentów (2004). Ponadto opracowano i wydano wybrane dzieła założyciela  i dziekana Wydziału Andrzeja Pawłowskiego – Genesis, album fotogramów (1999), Inicjacje, o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów,  zbiór pism (2001). Z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału, wydano Kalendarium Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964-2014 (2014), jak również koordynowano prace badawcze pozostałych dwóch wydawnictw jubileuszowych. Wydana w 2009 roku monografia Warsztaty Krakowskie 1913–1926 (praca zbiorowa pod red. M.Dziedzic), dokumentuje  działalność jednego z najważniejszych stowarzyszeń twórczych w historii polskiego wzornictwa.  Prowadzone są prace związane z opracowaniem narzędzia wspomagającego proces projektowania, pod kątem wykorzystania w dydaktyce oraz przez profesjonalnych projektantów. Katedra dysponuje podręczną biblioteką dostępną dla studentów, która stanowi zaplecze dla przygotowywania zajęć seminaryjnych, wykładów-ćwiczeń, mających na celu:
- zwrócenie uwagi na złożone procesy zachodzące w otaczającym świecie;
- uzmysłowienie rodzących się zagrożeń;- wykształcenie umiejętności analizowania zjawisk pozostających  
w  bezpośrednim i pośrednim związku z rozwiązywanym problemem  projektowym;
- stymulowanie do pogłębiania wiedzy o istniejących przedmiotach-produktach designu  w celu identyfikacji idei, procesów  użytkowych, skutków kulturowych, środowiskowych, społecznych i innych, które ich wprowadzenie w życie spowodowało;
- uświadomienie konieczności wykształcenia postawy  weryfikującej  zastaną rzeczywistość, otwartej  na zmieniający się świat, w którym wartością nadrzędną jest człowiek;
- wzbogacenie wiedzy o metodach  stosowanych w projektowaniu.

W ramach Katedry działają cztery pracownie projektowe i laboratorium:
- Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych
- Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego
- Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych
- Pracownia Projektowania Alternatywnego
- Laboratorium

Program kształcenia realizowany jest na 1 i 2-gim stopniu studiów.