Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.07.19
Letnia Szkoła Designu - WAŻNE
Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o przemyślane zapisywanie dzieci i& ...

|czytaj|

2019.07.01
Letnia Szkoła Designu 24-28 czerwca
Zapraszamy wszystkie zapisane dzieci na zajęcia. Można się równie ...

|czytaj|

2019.06.30
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku 1.Zapoznaj się z tematem zajęć i&n ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


„Projektowanie struktury użytkowej traktuje produkt jedynie jako środek służący realizacji procesu użytkowego. O jego wartości stanowią zarówno właściwości użytkownika, jak i produktu oraz warunki, w jakich proces ten przebiega. Właściwości te są relacyjne, to znaczy, że każda z nich uzależniona jest od pozostałych i również je uzależnia (…) należy rozpatrywać poszczególne cechy produktu ze względu na inne, na relacje między nimi a cechami użytkowników i na zmienność tych relacji.”
[Andrzej Pawłowski, Inicjacje, 2001, s.137]


Przytoczony tekst stanowi podstawowe założenie w realizacji programu przedmiotu Projektowanie Struktur Użytkowych. Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o projektowaniu w zakresie wzornictwa przemysłowego. Istotne jest wykształcenie umiejętności planowania działań projektowych, analizy wybranego obszaru projektowania, selekcjonowania informacji, formułowania problemów projektowych, opracowywania scenariuszy przyszłych procesów użytkowych, sporządzania list założeń, weryfikacji rozwiązań na drodze prób i eksperymentów własnych oraz w oparciu o istniejące techniki i metody wspomagające projektowanie, formułowanie wniosków oraz oceny osiągniętego rozwiązania.
Stymulowane jest pogłębianie wiedzy o istniejących przedmiotach-produktach designu w celu identyfikacji idei, procesów użytkowych, skutków kulturowych, środowiskowych, społecznych przez nie spowodowanych. Proces dydaktyczny ma prowadzić do wykształcenia postawy weryfikującej zastaną rzeczywistość, otwartej na zmieniający się świat, w którym wartością nadrzędną jest człowiek. Treści kształcenia wzbogacane są przez udział w międzynarodowych programach projektowych oraz współpracę z firmami krajowymi.


 

foto. dr Anna Szwaja