Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2019.03.14
Projektowanie społecznie zaangażowane. Czy to się nam opłaca?
wykład gościnnywtorek | 19-03-2019 | godz. 13:15 | sala 108Zapraszamy na ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Program nauczania realizowany jako zadanie semestralne wykonywane najczęściej w formie pracy grupowej, również indywidualnie. Zadania są tak formułowana, aby możliwe było wykorzystanie wiedzy z zakresu ergonomii ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-obiekt. W ostatnim czasie zadania projektowe opracowywane są wspólnie ze studentami Wydziału Socjologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy współudziale konkretnych producentów.
Realizowane zadanie projektowe obejmują:
- obserwacje i zapis procesu użytkowego, pozyskiwanie informacji o użytkownikach na podstawie wywiadów, ankiet, danych z literatury;
- formułowanie założeń projektowych na podstawie analizy użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych, ale również konstrukcyjno-technologicznej, estetycznej i rynkowej;
- sprawdzanie relacji człowiek-obiekt poprzez modelowanie w skali redukcyjnej i makietowanie w skali 1:1
- wybór rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria projektowe oraz opracowanie koncepcji projektowej na poziomie projektu wstępnego;
- prezentacja projektu obejmuje: szkicowanie jako sposób formułowania rozwiązań koncepcyjnych, rysunki parametryczne 3D jako forma prezentacji wzorniczego, prezentacja modelowa i multimedialna, referowanie projektu.
Efekty kształcenia: umiejętność posługiwania się metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty ergonomiczne, funkcjonalne, konstrukcyjno-technologiczne, estetyczne i rynkowe. Umiejętność pracy w zespole projektowym.


Miejsce pracy dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Praca magisterska
Autor: Magdalena Paleczna