Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.07.20
Danuta Urbanowicz
Danuta Urbanowicz (1932—2018) — polska malarka. Ukończył ...

|czytaj|

2018.07.19
Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych-przerwa urlopowa
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 lipca 2018 do 17 sierpnia 20 ...

|czytaj|

2018.07.16
nowa zakładka - TEORIA DESIGNU
Zapraszamy do nowej zakladki w menu głównym, na stronie gdzie ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Przedmiot kształcenia kierunkowego, obligatoryjny dla II roku studiów
Cele kształcenia:
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii, rozumianej jako interdyscyplinarnej nauki badającej wzajemne powiązania pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem. Przekazywana wiedza oraz metodologia skoncentrowane są na człowieku. Jednym z podstawowych celów dydaktycznych jest umiejętność interpretacji wyników badań ergonomicznych oraz twórcze ich stosowanie w projektowaniu.
Treści kształcenia:
Przekazywana wiedza dotyczy następujących grup zagadnień:
- antropometrii w rozumieniu klasycznym i formułowanym na potrzeby projektowe;
- zróżnicowanie grup odbiorców, jak: niepełnosprawni, starsi, dzieci, młodzież;
- pozycja pracy, szczególnie pozycja siedząca;
- metodyka kształtowania elementów manipulacyjnych i informacyjnych;
- metodyka kształtowania narzędzi ręcznych;
- wymagania środowiskowe.
Formy kształcenia:
Przedmiot prowadzony w formie wykładów wspomaganych prezentacjami oraz zadania projektowego wykorzystującego wiedzę zdobytą podczas wykładów.