Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2019.03.14
Projektowanie społecznie zaangażowane. Czy to się nam opłaca?
wykład gościnnywtorek | 19-03-2019 | godz. 13:15 | sala 108Zapraszamy na ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Przedmiot kształcenia kierunkowego, obligatoryjny dla II roku studiów
Cele kształcenia:
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii, rozumianej jako interdyscyplinarnej nauki badającej wzajemne powiązania pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem. Przekazywana wiedza oraz metodologia skoncentrowane są na człowieku. Jednym z podstawowych celów dydaktycznych jest umiejętność interpretacji wyników badań ergonomicznych oraz twórcze ich stosowanie w projektowaniu.
Treści kształcenia:
Przekazywana wiedza dotyczy następujących grup zagadnień:
- antropometrii w rozumieniu klasycznym i formułowanym na potrzeby projektowe;
- zróżnicowanie grup odbiorców, jak: niepełnosprawni, starsi, dzieci, młodzież;
- pozycja pracy, szczególnie pozycja siedząca;
- metodyka kształtowania elementów manipulacyjnych i informacyjnych;
- metodyka kształtowania narzędzi ręcznych;
- wymagania środowiskowe.
Formy kształcenia:
Przedmiot prowadzony w formie wykładów wspomaganych prezentacjami oraz zadania projektowego wykorzystującego wiedzę zdobytą podczas wykładów.