Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.09.25
Obrony - drugi termin, 8 października 2018
  imię i nazwisko studenta temat pracy dyplomowej komisj ...

|czytaj|

2018.09.25
INAUGURACJA WYDZIAŁOWA 2018/2019
INAUGRUACJA WYDZIAŁU FORM PRZEMYSŁOWYCH ODBĘDZIE SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA B ...

|czytaj|

2018.09.25
Projektowanie kierunkowe oraz uzupełniające- 1 i 2 stopień 2018/2019
Ruszyły zapisy na przedmiot Projektowanie kierunkowe oraz uzupełniające ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Przedmiot kształcenia kierunkowego, obligatoryjny dla II roku studiów
Cele kształcenia:
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii, rozumianej jako interdyscyplinarnej nauki badającej wzajemne powiązania pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem. Przekazywana wiedza oraz metodologia skoncentrowane są na człowieku. Jednym z podstawowych celów dydaktycznych jest umiejętność interpretacji wyników badań ergonomicznych oraz twórcze ich stosowanie w projektowaniu.
Treści kształcenia:
Przekazywana wiedza dotyczy następujących grup zagadnień:
- antropometrii w rozumieniu klasycznym i formułowanym na potrzeby projektowe;
- zróżnicowanie grup odbiorców, jak: niepełnosprawni, starsi, dzieci, młodzież;
- pozycja pracy, szczególnie pozycja siedząca;
- metodyka kształtowania elementów manipulacyjnych i informacyjnych;
- metodyka kształtowania narzędzi ręcznych;
- wymagania środowiskowe.
Formy kształcenia:
Przedmiot prowadzony w formie wykładów wspomaganych prezentacjami oraz zadania projektowego wykorzystującego wiedzę zdobytą podczas wykładów.