Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.20
Nagroda IF w kategorii produkt dla dr Macieja Własnowolskiego
Kolejny sukces tym razem dotyczy naszej kadry - nagroda IF w kategorii ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Program nauczania w Pracowni Projektowania Konceptualnego jest kontynuacja programu prowadzonego samodzielnie od wielu lat przez prof. Piotra Bożyka w Pracowni Projektowania Produktu. Nowa nazwa Pracowni wynika z dążenia do osiągnięcia pełnej zgodności programu dydaktycznego oraz zainteresowań prowadzącego z nazwą jednostki.
Głównym polem zainteresowania Pracowni jest strefa domu, edukacji, rekreacji, wspomagania osób niepełnosprawnych. Najważniejszym aspektem rozważań i działań projektowych jest warstwa semantyczna, kulturowa i użytkowa przedmiotów. Z założenia nie koncentrujemy się na warunku możliwości natychmiastowej realizacji projektów (możliwe bywa oparcie się lub proponowanie technologii nieznanej). Źródłem inspiracji bywa natura, antropologia, sztuka słowa, sztuki wizualne i pokrewne, muzyka. Uzyskanie spójnej pod względem użytkowym, kulturowym i technologicznym postaci przedmiotu oraz harmonii formy stanowi główny cel dydaktyczny.
Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest również nabywanie i rozwijanie umiejętności właściwego zapisu koncepcji i jej publicznej prezentacji.
Tematy opracowań wynikają ze wspólnych zainteresowań i kontaktów prowadzących i studentów; często tematy zadań wynikają z krajowych i międzynarodowych konkursów.Większość konkursów dizajnerskich dotyczy opracowań konceptualnych, wybiegających w przyszłość, związanych z kreowaniem wizji przyszłych przedmiotów i procesów użytkowych, wizji trendów. W dotychczasowej działalności PPP ukierunkowanie na tę specyfikę rozważań projektowych przyniosło studentom wiele krajowych i międzynarodowych sukcesów w konkursach o najwyższym prestiżu i kilkuset uczestnikach (lista w załączniku).
W Pracowni uwzględniane i szanowane są wszystkie kryteria prawidłowego, racjonalnego postępowania projektowego, chociaż nacisk położony jest na innowacyjność, przygodę twórczą, intuicję, dobry smak, jedność sztuk, kulturę.