Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.08.11
14 sierpnia 2020 r. - uczelnia zamknięta
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem ...

|czytaj|

2020.08.07
Projekt S’ploty Eweliny Lekkiej, absolwentki WFP w finale Make me 2020
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Eweliny Lekkiej S'plo ...

|czytaj|

2020.08.07
Kolejny Red Dot dla projektu dr Macieja Własnowolskiego
Kolejna nagroda dla obiektywów zaprojektowanych przez jednego z  ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Kierownik jednostki

#profesor ASP

dr hab. Ewa Pawluczuk

|Katedra Komunikacji Wizualnej|

|Wiecej|Od początku istnienia Wydziału Form Przemysłowych w jego strukturze istniała kierowana przez jednego z założycieli Wydziału i pierwszego Dziekana profesora Andrzeja Pawłowskiego, Katedra Kształtowania Produktu i Komunikacji Wizualnej, z czasem (w roku 1968) przemianowana na Katedrę Metodyki Projektowania. W strukturze tej Katedry od roku 1965 funkcjonowała Pracownia Komunikacji Wizualnej kierowana przez adiunkta Ryszarda Otrębę. Fakt ten świadczy niezbicie o tym, że problematyka komunikacji wizualnej od początku znajdowała uznanie w oczach twórców i pedagogów Wydziału. Można by zatem rzec, iż historia jednostki dydaktycznej zajmującej się problematyką komunikacji wizualnej sięga roku 1965. Jednak jako całkowicie samodzielna jednostka, w randze Katedry, istnieje od roku 1973. Była wówczas jedną z czterech Katedr Wydziału Form Przemysłowych. Od początku swego istnienia Katedra Komunikacji Wizualnej posiadała dwie pracownie: Pracownię Komunikacji Wizualnej i Pracownię Projektowania Elementów Informacji Wizualnej z czasem przemianowaną na Pracownię Semiologii Graficznej, a w roku 1985 na Pracownię Podstaw Komunikacji Wizualnej. Obecną strukturę Katedry tworzą: Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A, Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B, Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej, Pracownia Projektowania Interakcji. W strukturze Katedry znajduje się również Laboratorium Badań Wizualnych oraz Przcownia i Laboratorium Technik Fotograficznych. Od początku istnienia Katedry Komunikacji Wizualnej jej kierownikami byli: prof. Ryszard Otręba w latach 1973–1996, prof. Władysław Pluta w okresie 1996–2002 i prof. Jan Nuckowski w latach 2002–2016, dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP od 2016 roku do chwili obecnej.


studenci podczas zajęć w Katedrze Komunikacji Wizualnej

Pracownicy Katedry Komunikacji Wizualnej. Od lewej stoją: prof. Jan Nuckowski, dr Barbara Widłak, dr Peter Javorík, dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, dr Anna Myczkowska-Szczerska, dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP (kierownik Katedry), dr Szymon Kiwerski, prof. Władysław Pluta, dr Kamil Kamysz, techn. Marcin Limanowski; na pierwszym planie od lewej: mgr Anna Anzulewicz, dr Piotr Witosławski. Fot. Anna Szwaja

Na przestrzeni lat Katedra Komunikacji Wizualnej gościła wiele osobistości świata sztuki i designu. Poczytujemy sobie Ich u nas obecność za zaszczyt, jednocześnie bez zbytniej skromności uznajemy to również za dowód wysokiego poziomu jaki reprezentuje nasza Katedra. I w tym przypadku trudno było precyzyjnie ustalić daty i czasookres pobytu poszczególnych postaci. Jedne z nich pojawiły się w Katedrze jedynie z krótką wizytą, inni przebywali nawet kilka tygodni czy miesięcy. Ci drudzy na ogół odbywali staż w ramach którego także prowadzili zajęcia ze studentami. Oto alfabetyczna lista gości: Jussi Ahola; Umberto Aureli; Roger Baer; Stane Bernik; Ryszard Bojar; Szymon Bojko; Peter Brattinga; Roger & Janet Bush; Roman Cieślewicz; Joseph Coates; Chris Cowles; Günter Damisch; Philippe Faure; Adrian Frutiger; Shigeo Fukuda; Tadeusz Grabowski; Rudolf Grüttner; Alfred Hałasa; FHK Henrion; Frank & Karen Hewitt; Walter Jungkind; Ryszard Kapusta; Haig Khachatoorian; Lars Kleen; Cedomir Kostovic; Mladen Kolobaric; Tomas Krzisnik; Yrjö Kukkapuro; Krzysztof Lenk; Per Arne Lundahl; David Mann; Katzumie Masaru; Jan Rajlich; Helmut M. Schmitt-Siegel; Peter & Vera Simlinger; Peter Skalar; David Sless; Lech Tomaszewski; Roman Tomaszewski; Michel Twymann; Jukka Veistola; Romas Viesulas; Kurt Weidemann; Merald Wrolstad; Wojciech Wybieralski; Paul Zelanski. W latach 1996-1999 Katedra Komunikacji Wizualnej podjęła współpracę z Kent Institute of Art & Design i Ecole des Beaux-Arts de Toulouse w ramach programu TEMPUS. Koordynatorem programu Tempus JEP 11101-96 w latach 1996-1997 był prof. Ryszard Otręba, a w latach 1997-1999 prof. Władysław Pluta. Od końca lat dziewięćdziesiątych, każdego roku Katedra przyjmuje kilku studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej. Najliczniejszą grupę stanowili studenci przyjeżdżający w ramach programu CEEPUS, obejmującego szkoły w Bratysławie, Brnie, Budapeszcie, Klużu-Napoce, Lublanie, Pradze i Zagrzebiu. Znaczącą liczbę stanowią również studenci odbywający staż w programie Socrates-Erasmus. Program ten podpisany przez krakowską Akademia Sztuk Pięknych obejmuje swą umową ponad czterdzieści szkół w Unii Europejskiej oraz w stowarzyszonych z nią krajach. Najowocniejsza współpraca w ramach tego programu odbywa się z Fachhochschule Darmstadt, Fachhochschule Bielefeld oraz Ecole Superieure des Beaux Arts w Tuluzie. W Katedrze Komunikacji Wizualnej studia podejmują również studenci innych wydziałów naszej Akademii, w tym najczęściej z Wydziału Grafiki.


Od wielu lat Katedra podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi – polskimi i zagranicznymi. W jej ramach realizowane są liczne konkursy i wystawy. Niejednokrotnie prace studenckie powstałe w związku z taką współpracą są wdrażane, co daje studentom nie tylko satysfakcję, ale także możliwość zdobywania zawodowych szlifów i budowy profesjonalnego portfolio już podczas pierwszych semestrów spędzonych na Wydziale.

prof. Ryszard Otręba
prof. Władysław Pluta
prof. Jan Nuckowski