Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2021.04.15
Rekrutacja online!
Z powodu pandemii, w tym roku, tak jak w poprzednim, rekrutacja n ...

|czytaj|

2021.04.14
Pure Design Contest by Wooden Story
Tematem konkursu jest „Miejsce dziecka w przestrzeni public ...

|czytaj|

2021.04.02
Życzenia Wielkanocne
Szanowni Państwo Profesorowie,Szanowni Państwo Doktorowie,Szanowni Państ ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Laboratorium Barwy i Światła rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 1984/1985 i przez wiele lat prowadzone było przez spec. mgr Anny Jadowskiej.
Program Laboratorium obejmował projektowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć ze studentami, organizowanie pokazów z zakresu podstawowej wiedzy o barwie i świetle, a także opracowywanie materiałów barwnych służących studentom do wykonywania ćwiczeń. Równocześnie Laboratorium Barwy i Światła miało stwarzać warunki umożliwiające bezpośrednie studiowanie wybranych zagadnień z zakresu fizyki światła i barwy oraz percepcji wizualnej – wybór zagadnień był dokonywany według kryterium bezpośredniej przydatności zawodowej dla przyszłych projektantów. Serie pokazów z zakresu wzajemnych relacji: obiekt – zbiory obiektów, obiekt na tle, pozorne zmiany struktur geometrycznych, część i całość wizualna, operacje światłem, a także eksponowanie znaku na tle przy stosowaniu zmiennych wartości tła i samego znaku; dokonywanie transpozycji modelu „płaskiego” na model przestrzenny. W innych badaniach dokonywano notacji zmian wizualnych wywołanych zastosowania różnych źródeł światła – w tym lamp żarowych i lamp sodowych, a także oświetlenia z użyciem barwnych filtrów. Istotnym było też przeprowadzanie doświadczeń z zakresu modelowania sytuacji kolorystycznych o znaczącym stopniu zobiektywizowania np. dobór właściwych kontrastów luminancji płaszczyzn barwnych dla stanowisk pracy głównie w halach przemysłowych.

Tomasz Zapała
Obserwacja zmian zachodzących w układach barwnych pod wpływem zmiany rodzaju oświetlenia.
Fragment pracy dyplomowej

Z pomocy dydaktycznych, które powstały w laboratorium można wymienić m.in. serie ilustracji prezentujących różnorodne wady widzenia barwnego w formie selektywnych widm świetlnych. Wyposażenie katedry w nowoczesny sprzęt video, sprawiło, że w latach 90. w Laboratorium główny nacisk położono na opracowywanie scenariuszy filmowych oraz ich realizację w technice video z uwzględnieniem strony dźwiękowej. W filmach preferowano tematykę reklamową, dydaktyczną – z zakresu podstawowej wiedzy o barwie, oraz wizualizacje haseł, sentencji, cytatów, lub promocje wybranych idei.
Otrzymane w latach 2008-2011 dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiły m.in. zakup specjalistycznych atlasów barw oraz sprzętu pomiarowego do badań próbek barwnych oraz przeprowadzania eksperymentów z różnym rodajem oświetlenia. Zakupiono również urządzenia do skanowania obiektów trójwymiarowych.