Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


Kierownik jednostki

#adiunkt

dr hab. Paweł Orłowski

|Katedra Sztuk Wizualnych|

|Wiecej|Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie w zakresie wzornictwa przemysłowego. W roku akademickim 1961/62, po wielu wcześniejszych próbach wprowadzenia tej problematyki do programu kształcenia, przy Wydziale Architektury Wnętrz utworzono 3-letnie Studium Form Przemysłowych – z dwiema pracowniami projektowymi prowadzonymi przez kierownika Studium Zbigniewa Chudzikiewicza i Andrzeja Pawłowskiego. Dzięki ich staraniom i wsparciu Antoniego Hajdeckiego, w roku 1964 rozpoczął działalność Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Siedzibą Wydziału jest budynek przy ulicy Smoleńsk 9, dawna siedziba Muzeum Techniczno-Przemysłowego im. Adriana Baranieckiego – miejsce o doniosłym znaczeniu dla historii polskiej sztuki użytkowej. To tutaj w 1913 roku, a więc 6 lat przed powstaniem w Weimarze słynnego Bauhausu, krakowscy architekci i artyści – kierowani troską o kulturę życia w kraju – zakładali Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie (1913–1926). Po wielkim sukcesie na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku, styl Warsztatów Krakowskich określano jako „styl narodowy”, „styl 1925” czy „polski styl Art Déco”. Idee Stowarzyszenia kontynuowała Spółdzielnia „Ład”, z którą związali się najwybitniejsi członkowie Warsztatów. Dla twórców Wydziału i Katedry Sztuk Wizualnych ważną inspiracją były założenia ideowe Bauhausu oraz praktyka dydaktyczna tworząca znakomity pomost między sztuką a projektowaniem. Program kształcenia i struktura Katedry były przez lata doskonalone i korygowane w formach organizacji i charakterze działalności - wyznaczając kierunki rozwoju pracy artystyczno-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez zespół pedagogów i współpracujących z nimi teoretyków i praktyków z różnych dziedzin nauki i sztuki. Celem Programu dydaktycznego Katedry jest rozwój dyspozycji twórczych przyszłych projektantów. Dydaktyka wspierana jest komplementarnie przez praktykę artystyczną oraz wiedzę humanistyczną i techniczną. Forma kształcenia projektantów na Akademii Sztuk Pięknych jest uwarunkowana historyczne, wynika przede wszystkim ze szczególnej wrażliwości i rozległości zawodowych zainteresowań pedagogów. Po początkowym okresie przenoszenia tradycyjnych metod kształcenia w zakresie dyscyplin tradycyjnych z innych wydziałów, już na początku lat siedemdziesiątych wprowadzony został nowatorski program, uwzględniający zagadnienia sztuki aktualnej, nastawiony na rozwijanie twórczego potencjału studentów projektowania. Ważnym jego elementem są organizowane do dzisiaj warsztaty artystyczne na Harendzie, zdecydowanie różniące się od stereotypu pleneru akademickiego rodzajem zajęć oraz szerokim spektrum źródeł inspiracji i indywidualnym sposobem realizacji. Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich przykładów bogatego dorobku i aktywności pedagogów i studentów z okresu minionych przeszło 46 lat działalności Katedry. O efektach i sukcesach szkoły w znacznym stopniu decydują osobowości pedagogów. W pierwszych latach taką rolę odgrywali przede wszystkim współtwórcy programu kształcenia projektantów na bazie zagadnień sztuki - Antoni Hajdecki, artysta rzeźbiarz, kierownik I Pracowni Rzeźby (od 1961/62), a następnie kierownik Katedry Sztuk Wizualnych od 1964 do 1974; Antoni Haska – artysta malarz, kierownik Pracowni Malarstwa i Zakładu Kształtowania Przestrzeni (1963/64), oraz kierownik Katedry w roku 1974/75; Józef Marek – artysta rzeźbiarz kierujący II Pracownią Rzeźby w latach 1964 – 1967; Adam Marczyński, artysta malarz prowadzący pracownię rysunku i malarstwa w latach 1964-1967 wraz z Danutą Urbanowicz, artystą malarzem, która związana z Katedrą do roku 1999 prowadziła malarstwo i rysunek; Ryszard Otręba prowadzący rysunek i malarstwo w roku akademickim 1968/69; Wincenty Kućma – artysta rzeźbiarz, prowadzący rzeźbę od połowy lat sześćdziesiątych do 2000 roku, pedagog o niezwykłych zasługach dla kształcenia, kierował Katedrą Sztuk Wizualnych od 1976 do 1986; Andrzej Ziębliński, artysta malarz i projektant, w Katedrze od 1971 roku, na początku współpracujący z Danutą Urbanowicz, znakomitym malarzem i pedagogiem, a potem prowadzący Pracownię C Działań Wizualnych dla II i III roku, który kieruje Katedrą od roku 1987; Jan Pamuła, artysta malarz i grafik, twórca oryginalnego programu propedeutyki działań wizualnych dla I roku, , od 1974 związany z Katedrą, którą kierował w roku akademickim 1986/87, obecnie kierownik Pracowni B dla II i III roku; Artur Tajber, artysta intermedialny, prowadzący zajęcia od roku 1982, a od 1986 wprowadzający wraz z Andrzejem Zięblińskim do dydaktyki techniki elektroniczne, który kierował Pracownią D Działań Intermedialnych do roku 2007. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w skład zespołu Katedry przybyło paru młodszych kolegów, którzy stanowią gwarancję trwania i kontynuacji misji kształcenia artystów-projektantów i realizacji idei będących fundamentem roli sztuki w programie KSW. Aktualne informacje o kadrze pedagogicznej Katedry znajdziemy w zakładce Pracownicy. Świadomi roli jaką Katedra spełnia w kształceniu projektantów, w historii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie obejmujemy refleksją nasz przeszło czterdziestosześcioletni udział w realizacji celów oraz funkcji Uczelni i Wydziału – w podejmowaniu wyzwań sztuki współczesnej.