Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.13
O Profesorze Jerzym Ginalskim
Przybliżamy postać Profesora Jerzego Ginalskiego, który odszedł o ...

|czytaj|

2019.02.13
Zapisy do pracowni projektowych-s.letni 2018/2019
formularz wpisów - I rok 1. stopnia  https://docs.google.com/sp ...

|czytaj|

2019.02.12
Harmonogram zajęć na semestr letni 2018/2019 już dostępny w plikach do pobrania.
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Katedra Sztuk Wizualnych WFP ASP w Krakowie zajmuje się problematyką sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu wizualnego. Wyodrębnienie tej kategorii ma swoje uzasadnienie zarówno w XX wiecznej tradycji i integracji dyscyplin artystycznych, jak i w analizie historycznych zjawisk sztuki. Pojęcie „wizualności“ zawiera w sobie specyficzną wiedzę i doświadczenie, które są pochodnymi wzrokowego poznania rzeczywistości oraz konstruowania komunikatów wizualnych.

W odniesieniu do podziału sztuki na poszczególne dyscypliny, pojęcie „wizualności“ dotyczy w takim samym stopniu malarstwa, rzeźby, rysunku, jak i mediów elektronicznych oraz projektowania. We wszystkich tych dziedzinach akcentujemy zjawiska, które można rozważać w oparciu o racjonalizację postrzegania wzrokowego. Katedra prowadzi również badania w zakresie rozwoju mediów artystycznych, metod ich stosowania oraz problematyki percepcji polisensorycznej.

Studiowanie wymienionej problematyki odbywa się w sposób metodyczny, polegający na uwzględnieniu szczególnie tych zagadnień, które mogą być pomocne w indywidualnej pracy twórczej. Chodzi w tym wypadku o problemy wspólne sztuce i projektowaniu. Zawartość programu i metody dydaktyczne ukierunkowane są na kształtowanie dyspozycji twórczych studenta, które ma umożliwić rozwój wrażliwości, umiejętności warsztatowych jak i wybranych zgadnień wiedzy z zakresu teorii i psychologii widzenia oraz sztuki współczesnej.

Katedra Sztuk Wizualnych składa się z czterech pracowni (A,B,C,D) o zindywidualizowanych profilach programowych, a tym samym specyfice realizowanych zadań odwołujących się m.in. do tradycji rzeźbiarskiej, malarskiej, graficznej i mediów elektronicznych oraz wartości poznawczych sztuki aktualnej. Studenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia realizują elementy programu dydaktycznego, specyficzne dla poszczególnych pracowni.

Przedmioty realizowane na I roku: Rysunek oraz Podstawy działań wizualnych, stanowią program wprowadzający w podstawowe zagadnienia w zakresie umiejętności i wiedzy wizualnej.

Na II rok obejmuje kolejny etap rozwoju, który stanowią: rysunek studyjny, zagadnienia obrazowania na płaszczyźnie wywodzące się m.in. z tradycji takich dyscyplin jak malarstwo, grafika oraz kształtowanie trójwymiarowe i studium przestrzeni wywodzące się z tradycji m.in rzeźby.

Na bazie tych doświadczeń studenci III roku realizują program studiów ukierunkowany na indywidualną realizację tematów o charakterze kreacyjnym. Na trzecim roku studiów stacjonarnych studenci odbywają także dwutygodniowy plener, jako dopełnienie możliwości swobodnej kreacji w sytuacji zmiany miejsca i źródeł inspiracji.

Studenci I roku drugiego stopnia, realizują program przewidziany dla studiów magisterskich jako - studium procesu twórczego z refleksją na temat kształtowania formy plastycznej oraz w zakresie nowych mediów.