Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.20
Nagroda IF w kategorii produkt dla dr Macieja Własnowolskiego
Kolejny sukces tym razem dotyczy naszej kadry - nagroda IF w kategorii ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|


dr hab. Wojciech Kopczyński prof. ASP,  asystent mgr Kaja Kordas 


Problematyką wiodącą jest obrazowanie z zastosowaniem tradycyjnych i nowych mediów wizualnych. Zajęcia obejmują poznawanie zagadnień obrazu - jego specyfiki i funkcji, ukierunkowane na kreację z pomocą różnorodnych mediów. Poznanie technik i metod realizacyjnych możliwie szerokiej problematyki budowy obrazu. Zajęcia te mają umożliwić studentom zapoznanie się ze specyfiką i strukturą języka wizualnego w dziedzinie mediów będących obecnie w powszechnym użyciu. Tematy realizowane są w trzech etapach: poprzez studium natury; część kreacyjną mającą za cel indywidualne twórcze ujęcie problematyki danego tematu oraz analizę wybranych dzieł sztuki. Rysunek jest ważnym elementem procesu myślenia wizualnego oraz doskonalenia wyobraźni i warsztatu. Pracownia prowadzi kształcenie dla studentów II roku w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej. Studenci I roku, studiów magisterskich, realizują program przedmiotu - kształtowanie formy plastycznej, połączony z cyklem wykładów.