Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Teoria designu

Pięćdziesiąt lat WFP

2014.04.07

Pięćdziesiąt lat
Wydziału Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


Rok akademicki 2013/2014 jest ogłoszony przez Dziekana prof. Andrzeja Zięblińskiego rokiem jubileuszowym – pięćdziesięciolecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To znakomita okazja do podsumowań, analiz, refleksji i wytyczania celów na przyszłość, a przede wszystkim – promocji WFP – pierwszej w Polsce szkoły designu. Zespół inicjatyw, realizowanych przy współpracy z działającą przy Wydziale Fundacją Rzecz Piękna i wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, obejmuje wydanie monografii Wydziału, przygotowanie wystaw prezentujących dorobek szkoły oraz organizację ogólnopolskiej konferencji z zaproszonymi gośćmi z zagranicy, poświęconej kształceniu w dziedzinie designu.
Trwałym świadectwem dorobku i znaczenia Wydziału Form Przemysłowych będzie trzyczęściowa monografia, składająca się z części opisującej filozofię designu i historię Wydziału oraz jego kalendarium.
W dniach 23 i 24 października 2014 r. organizowana będzie pod auspicjami CUMULUS  konferencja p.t. Projektowanie projektantów, ma ona na celu ogólnopolską i międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wskazanie kierunków zmian na polu kształcenia projektantów, a także dyskusję o rozwoju i szansach designu.
Spotkanie z absolwentami, studentami i pedagogami oraz przyjaciółmi Wydziału jest również bardzo ważnym i oczekiwanym wydarzeniem.
Wystawa pt. Wzornictwo z Krakowa, zlokalizowana w przestrzeniach miejskich Krakowa, propagować będzie wśród szerokiej publiczności wybitne osiągnięcia adeptów krakowskiej szkoły – prezentując uznane i nagradzane projekty, które osiągnęły sukces rynkowy.
W ramach obchodów jubileuszowych przewidziano także wystawę prac studenckich, pokazującą najlepsze prace semestralne i dyplomowe, powstałe w okresie pięćdziesięciu lat oryginalnej, a nieraz – pionierskiej w skali polskiej i światowej – praktyki dydaktycznej. W przyszłym roku akademickim planowana jest z kolei wystawa pod tytułem Krakowska Szkoła Designu, prezentująca dorobek twórców i pedagogów – artystów i projektantów – związanych z Wydziałem Form Przemysłowych – przy współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 50. lecia WFP
przewodniczący: prof. Andrzej Ziębliński, Dziekan
dr Anna Myczkowska-Szczerska, Prodziekan
prof. Maria Dziedzic
prof. Czesława Frejlich
prof. Jan Nuckowski
prof. Władysław Pluta
prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska
dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP
dr hab. Adam Miratyński, prof. ASP
mgr Krystyna Starzyńskadr hab. Marek Liskiewiczdr hab. Andrzej Szczerski