Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.05.26
Historia wzornictwa dla kandydatów na studia - ZMIANA W PLANIE WYKŁADÓW
Uwaga, z przyczyn niezależnych od organizatora zmieniony został plan ...

|czytaj|

2019.05.20
Letnia Szkoła Designu - zajęcia dla grup
Szanowni Państwo, Prosimy o zgłaszanie do 15 kwietnia grup na zajęc ...

|czytaj|

2019.05.15
Egzaminy Historia sztuki XX w i Teoria sztuki, sesja letnia 2018/19
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminach egzaminów ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » kadra

Kadra

#profesor zwyczajny

prof. dr hab. Adam Miratyński

|Katedra Podstaw Projektowania|Nr telefonu: +48 12 292 62 92, wewn.: 18
Adres e-mail: zemiraty@cyfronet.pl

Prof. Adam Mieczysław Miratyński

Urodzony w Krakowie w 1949 roku.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Ukończył studia na Wydziale Form Przemysłowych.
Od roku 1975 do chwili obecnej pracuje na Wydziale Form Przemysłowych Akademii  Sztuk Pięknych w Krakowie.  

miejsca pracy, stanowiska:
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych
kierownik Katedry Podstaw Projektowania
przedmiot – ogólne podstawy projektowania, podstawy projektowania komunikacji wizualnej

Profesor w Bielskiej Wyższej Szkole Im.  J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej;
kierunek:  Architektura Wnętrz
przedmiot – podstawy projektowania, projektowanie wstępne, projektowanie graficzne

Wykłady gościnne – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Odlewnictwa, kierunek Odlewnictwo Artystyczne
przedmiot – podstawy projektowania form przemysłowych

współpraca:
Komitet Badań Naukowych Warszawa, CERMET Kraków, AGH Kraków, DOMGOS Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Elektrownia Połaniec, Elektromontaż 2 Kraków, FABIOS Maków Podhalański, LOT Warszawa,  MPK Kraków;

ważniejsze projekty:
1987 – 1990 Resortowy Program Badawczo-Rozwojowy "Katalog przestrzeni ruchowej człowieka" – IWP Warszawa (praca zespołowa)
1990-1992 "Rozwój metod projektowych i badawczych w oparciu o współczesne środki aparaturowe" – KBN Warszawa (praca zespołowa)
1994-1996 urządzenie do sterowania zapisem danych stereofotogrametrycznych – Instytut Fotogrametrii AGH w Krakowie
1997-2010 "Idee krakowskiej szkoły projektowania form przemysłowych" – KBN Warszawa (praca zespołowa)
liczne opracowania kompleksowej informacji wizualnej i znaków firmowych (ASTIR, Opera Krakowska, Budostal 2, FABIOS, Województwo Małopolskie, Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Urząd Miasta Krakowa);
wybrane realizacje z zakresu wzornictwa przemysłowego:
zestaw sztućców kuchennych – DOMGOS Kraków (wzór użytkowy)
sprzęt gospodarstwa domowego – TPZ Zabrze
zabawki drewniane – Spółdzielnia Format Gorlice
kursor fotogrametryczny – AGH
opakowania i reklamowe formy przestrzenne;

udział w wybranych wystawach:
1986            "Absolwenci" - Galeria "Schody" Kraków
1987            "Plakat Que d'Orsay" - Paryż
1990            "Zamknięcie programu PR13" – IWP Warszawa
1992            "Zabawka estetyczną inicjacją dziecka" – Wrocław
1999             "Projektanci" – ZPAP Kraków
1971 – 2009  wystawy pokonkursowe konkursów na znaki graficzne i opracowania z zakresu komunikacji wizualnej;

wybrane nagrody:
I nagroda w konkursie na plakat jubileuszowy SM Hutnik
I nagroda w konkursie na znak Opery Krakowskiej
I nagroda w konkursie na znak Regionu Krakowskiego
I nagroda w konkursie na znak Mecenas Kultury Krakowa
I nagroda w konkursie na znak Galerii ASP                                                       I nagroda w konkursie na znak Starostwa Wielickiego
III nagroda w konkursie na znak Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
III nagroda w konkursie na znak Instytutu Zootechniki w Krakowie
III nagroda w konkursie na znak IPiSS Politechniki Krakowskiej
liczne nagrody w uznaniu pracy zawodowej na uczelni, w tym Nagrody Rektorskie
I i II-go stopnia, nagrody jubileuszowe, medal za długoletnią pracę zawodową ;

specjalizacja:
grafika użytkowa i wzornictwo przemysłowe (identyfikacja wizualna firm, druki, znaki firmowe, opakowania, fotografia, elektronika profesjonalna –  obudowy, aparaty pomiarowe, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, elementy ekspozycyjne);Życiorys
Urodził się w 1949 roku w Krakowie. W roku 1968 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych w latach. W roku 1975 obronił z wyróżnieniem pracę magisterską realizowaną w Katedrze Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. Andrzeja Pawłowskiego.
W 1975 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Podstaw Projektowania  macierzystej uczelni. Od 2003 roku po przewodzie kwalifikacyjnym drugiego stopnia pracuje na stanowisku profesora ASP, profesor zwyczajny od 2016. Kieruje Katedrą Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych.
Prowadził wykłady gościnne na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczył czynnie w krajowych i zagranicznych ( Francja, Republika Federalna Niemiec, Słowacja, Węgry ) seminariach i konferencjach dotyczących problematyki kształcenia w zakresie podstaw projektowania. Otrzymywał liczne wyróżnienia w uznaniu pracy zawodowej na uczelni, w tym Nagrody Rektorskie I i II-go stopnia, nagrody jubileuszowe, medal za długoletnią pracę zawodową. Wieloletni członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych, w kolejnych kadencjach przewodniczący, sekretarz Komisji do Spraw Struktury i Programów Studiów.
Zapraszany do składu jury licznych ogólnopolskich konkursów z zakresu projektowania 2 i 3D.
Uprawia grafikę użytkową i wzornictwo przemysłowe  (kompleksowa identyfikacja wizualna firm, druki, znaki firmowe, opakowania, fotografia, elektronika profesjonalna – obudowy aparatury pomiarowej, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, elementy ekspozycyjne ). Wielokrotny laureat konkursów na znaki graficzne. W latach 1992 – 2007 prowadził własną firmę reklamową.