Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.05.26
Historia wzornictwa dla kandydatów na studia - ZMIANA W PLANIE WYKŁADÓW
Uwaga, z przyczyn niezależnych od organizatora zmieniony został plan ...

|czytaj|

2019.05.20
Letnia Szkoła Designu - zajęcia dla grup
Szanowni Państwo, Prosimy o zgłaszanie do 15 kwietnia grup na zajęc ...

|czytaj|

2019.05.15
Egzaminy Historia sztuki XX w i Teoria sztuki, sesja letnia 2018/19
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminach egzaminów ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » kadra

Kadra

#konsultant

prof. dr hab. Andrzej Ziębliński

|Katedra Sztuk Wizualnych|Nr telefonu: +48 12 292 62 92, wewn.: 28
Nr sali: 315
Adres e-mail: azieblinski@asp.krakow.pl

Prof. dr hab. Andrzej Ziębliński -  artysta sztuk wizualnych, projektant - ur. 25.02.1946 w Krakowie - po ukończeniu Technikum Geologicznego w Krakowie w 1965 roku, studiował   w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki, malarstwo, dyplom w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego – w 1971 roku, malarstwo architektoniczne w pracowni prof. Janiny Kraupe – Świderskiej. Pedagogiem jest w ASP w Krakowie od 1971 roku. W 1993 otrzymał tytuł naukowy profesora, a od 1996, jest profesorem zwyczajnym, prowadzi pracownię Działań Wizualnych. Od 1987 kieruje Katedrą Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Od 1999 do 2005 i od  2012 do 2016 był dziekanem (3 kadencje) Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W uczelni jako senator kilku kadencji pełnił wiele funkcji m.in. Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Przewodniczącego Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego i Pełnomocnika Rektora do spraw Jakości Kształcenia, do 2016 roku.
Pracuje twórczo w zakresie malarstwa, rysunku, projektowania graficznego, malarstwa architektonicznego i witraży.  Kierował wieloma zespołami interdyscyplinarnymi realizującymi zadania projektowe i artystyczno-badawcze z zakresu kształtowania środowiska wizualnego oraz projektowania kolorystyki m.in. w architekturze i przemyśle oraz informacji wizualnej. W pracy twórczej i dydaktyce wprowadza media elektroniczne. Lata osiemdziesiąte to rozwój studiów i realizacji w zakresie grafiki cyfrowej, projektowej i artystycznej. Bierze udział w sympozjach artystycznych i naukowych - międzynarodowych i krajowych spotkaniach twórczych - odbył wiele podróży artystycznych. Realizował wiele wystaw sztuki, ogólnopolskich i międzynarodowych, w kraju i za granicą. Brał udział  w ponad 210 wystawach zbiorowych oraz miał 30 indywidualnych, m.in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Turcji, w Anglii, w Chile, w Kanadzie, w Szwecji, w USA itd.  Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i galeriach m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Poznaniu, w muzeum im. M. Kopernika w Toruniu, w Muzeum Okręgowym  w Tarnowie, w MCSW Elektrownia w Radomiu, W Muzeum ASP w Krakowie, w wielu instytucjach i placówkach dyplomatycznych oraz bankach, a także kolekcjach prywatnych  w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in w 1993 - Nagroda I stopnia, Ministra Kultury i Sztuki R.P. za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.
W roku 1999 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego R.P. przyznał nagrodę zespołową I stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne dla zespołu Katedry, którą kieruje prof. Andrzej Ziębliński od trzydziestu lat. W uczelni laureat nagród Rektorskich I stopnia, ostatnio w 2016 r. W roku 1999 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2005 Medalem Edukacji Narodowej, a w roku 2010 medalem Honoris Gratia i w 2013  odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 Złotym Medalem  Gloria Artis.