Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.05.25
Harmonogram obron dyplomów licencjackich - II termin - 5.06.2020 r.
...

|czytaj|

2020.04.30
Projekt Arting 2020
Uwaga! Zmiana w regulaminie: prace konkursowe można również n ...

|czytaj|

2020.04.09
Życzenia wielkanocne
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » kadra

Kadra

#adiunkt

dr Kamil Kamysz

|Katedra Komunikacji Wizualnej|Nr telefonu: +48 12 292 62 92, wewn.: 15
Nr sali: 302
Strona www: www.kamilkamysz.com
Adres e-mail: kamil.kamysz@googlemail.com

Projektant; specjalizuje się w projektowaniu interakcji, publikacji, plakatu i stron internetowych. 

Doktorat pt. Interaktywna książka dla dzieci w przedziale wiekowym 6-7 lat obroniony w 2015 roku pod kierunkiem prof. Jana Nuckowskiego.

Ważniejsze wyróżnienia: 

- publikacja plakatu „100 years of futurism” w Creativepool Annual 2013 jako jednej z 50 najlepszych prac 2013 roku za zaproszeniem serwisu creativepool.com, zrzeszającego projektantów w Wielkiej Brytanii (2014);
- witryna www.kamilkamysz.com – autorski blog z artykułami o projektowaniu graficznym wyróżniona przez Google poprzez umieszczenie na liście najlepszych blogów „Blogs of Note” (2011);
- Nagroda Główna Uniwersytetu Dzieci dla Wykładowcy Roku 2010 za warsztat „Gramuzyka. Co w duszy gra?”, przeprowadzony we współpracy Uniwersytetu Dzieci i Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ocenie Kapituły podlegało 475 naukowców z ośrodków akademickich w całej Polsce (2011);
- finalista konkursu Primus Inter Pares na najlepszego studenta RP 2009 w kategorii Ekspert/artysta (2010);
- I nagroda na biennale studenckiej grafiki projektowej AGRAFA 2007 w kategorii publikacje za projekt książki na podstawie opowiadania Daniila Charmsa (2008);
- stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008–2009).

Prowadził warsztaty z designu dla dzieci, współpracując z wieloma instytucjami i współtworzył koncepcję programową m.in. w ramach współpracy z:
- Uniwersytetem Dzieci (lata 2009–2011),
- Muzeum Narodowym w Krakowie (cykl „Od projektu do przedmiotu”, lata 2010–2011),
- Miastem Ogrodów: Instytucją Kultury Katowice (warsztaty „Widzi mi się”, wraz z dr Justyną Kucharczyk i Katarzyną Pełką) (2012),
- Galerią Rondo Sztuki w Katowicach („RelaksAkcja”, wraz z dr Justyną Kucharczyk i Katarzyną Pełką) w ramach Tymczasowej Akcji Kulturalnej TAKK! w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 – UWAGA NA KULTURĘ! Organizatorami były instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki, Urząd Miasta Katowice.

Bierze również aktywny udział w działalności organizacyjnej – w latach 2011–2015 koordynował realizację  „Małopolskiej Nocy Naukowców” na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Był również organizatorem (wraz z dr Bożeną Groborz) warsztatów kaligraficznych, wystawy plakatów kaligraficznych i wykładu „Wpływ minuskuły karolińskiej na rozwój pisma” w ramach programu współfinansowanego przez MKiDN „Design – krakowski przypadek szczególny” (2013);

Ważniejsze wystawy krajowe i zagraniczne:

- Beta 2.0 / Opo­wia­da­nie na nowo z apli­ka­cją Kózka układa świat, Naro­dowy Insty­tut Audio­wi­zu­alny, War­szawa (2015),
- Sarajevo100 1914–2014, Galerija Collegium Artisticum, Sarajewo (2014),
- International Triennial of Stage Poster, Sofia, Bułgaria (2013),
- Ampersand Student Type Exhibition, Brighton, Wielka Brytania (2013),
- BiCeBe Bienal del Cartel Bolivia, La Paz, Boliwia (2013),
- China International Poster Biennial, Hangzhou, Chiny (2011),
- International Colored Gemstone Association Congress, Rio de Janeiro, Brazylia (2011),
- 22. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie w kategorii Złoty Debiut (2010). Plakat znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Wystąpienia:

- ConveyUX 2016 – UX Design Conference Project Showcase, Seattle, USA (2016);
- Festiwal Literacki Ha!wangarda, Spółdzielnia Ogniwo, Kraków (2015);
- ELO 2015 – Elec­tro­nic Lite­ra­ture Con­fe­rence, Uni­ver­sity of Ber­gen, Norwegia (2015);
- ICIDS 2014 –The 7th International Conference on Interactive Digital Storytelling, Department of Communications and New Media, National University of Singapore (2014);
- IICST 2014 – Fourth Postgraduate Consortium International Workshop Innovations in Information and Communication Science and Technology, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa (2014);
- Sztuka Wychowania – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (2012)


Publikacje:

2015

Artykuł Bądź smart w: 2+3D Ogólnopolski kwartalnik projektowy
Numer 56 (III/2015)
K. Kamysz, M. Wichrowski
ISSN 1642-7602


2014

A Little Goat Builds the World – an Interactive Children Story for Tablets w: Interactive Storytelling, 7th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2014, Singapore, November 3-6, 2014, Proceedings  
A. Mitchell, C. Fernández-Vara, D. Thue
Springer International Publishing,
ISBN 978-3-319-12336-3       

A Little Goat Builds the World – an Interactive Children Story for Tablets w: International workshop on Innovations in Information and Communication Science and Technology, IICST 2014, 3-5 September 2014, Warsaw, Poland
E.W. Cooper, T.M. Rutkowski, A. Wierzbicki, G.A. Kobzev, V.V. Kryssanov
Elsevier
ISSN 2212-0173


2012

O sty­mu­lu­ją­cych war­to­ściach in­no­wa­cji pla­stycz­nych w edu­ka­cji – dla­czego kózka po­winna jed­nak ska­kać? (we współ­pracy z dr Iwoną Sikorską) w: Wybrane za­gad­nie­nia teo­rii i prak­tyki wy­cho­wa­nia,
Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz
ISBN: 978–83-63196–26-4

Pu­bli­ka­cja kroju pi­sma dla wy­daw­nictw dzie­cię­cych Hoptype w: Lapikon. Ala ma font(a) – pro­jek­to­wa­nie kro­jów pism do pu­bli­ka­cji dzie­cię­cych.
E. Satalecka, E. Sorkin, M. Majoor, A. Bessemans, M. Misiak, F. Blažek. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ISBN: 978–83-61424–34-5

Pla­kat Verba et Voces w: Mastering Type: The Essential Guide to Typography for print and web de­sign, Denise Bosler, HOW Design
ISBN-13: 978–1-4403–1369-1

Pla­kat Be a shi­ning exam­ple w: China International Poster Biennial 2011;
Xan Hu, Wang Xueqing; Tian Ma Publishing Co. Ltd.;
ISBN 978–962-450–700-3

Pu­bli­ka­cja logo dla Nikona.pl w: Master Library 4: Typography & Enclosures;
Catharine Fishel, Bill Gardner,
Rockport Publishing
ISBN: 978–1-59253–764-8

2011

Publikacja pla­katu 100 years of fu­tu­rism w: Akademia w Krakowie / Academy in Krakow. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
ISBN: 978–83-62321–17-9