Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » kadra

Kadra

#asystent

dr Szymon Kiwerski

|Katedra Komunikacji Wizualnej|

Projekty|Nr telefonu: +48 12 292 62 92, wewn.:
Nr sali: 302
Adres e-mail: skiwerski@asp.krakow.pl

Urodzony 1 września 1981 roku w Krakowie. Absolwent XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krakowie. W 2001 roku ukończył policealną szkołę zawodową Publishing School w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.
W roku akademickim 2004/2005 korzystał z programu indywidualnego trybu studiów.
W 2005 roku otrzymał stypendium w ramach programu Ceepus w Moholy-Nagy Művészeti Egyetem w Budapeszcie, gdzie studiował w Katedrze Animacji kierowanej przez prof. Zoltana Lehotay.
W 2006 roku obronił z wyróżnieniem pracę magisterską „Projekt czasopisma o grach komputerowych” w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej A pod kierunkiem prof. Władysława Pluty. Dyplom ten zakwalifikowany został do międzynarodowego przeglądu prac projektowych „Graduation Projects 2006”.
Od 2007 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Komunikacji Wizualnej, w pracowni prof. Władysława Pluty.
Od 2010 roku prowadzi zajęcia i wykłady na kierunkach Animacja i Grafika 3D w w Policealnej Szkole Poligraficznej, Multimedialnej i Projektowania Reklam Publishing School w Krakowie.
Od 2015 roku prowadzi zajęcia z zakresu projektowania komunikacji wizualnej w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od 2011 roku jest aktywnym członkiem Zespołu ds. Promocji Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wraz z którym realizuje szereg projektów reklamujących Wydział.
W roku 2013 otrzymał Nagrodę Rektora II stopnia przyznają przez władze macierzystej uczelni.
Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem komunikacji wizualnej, animacją oraz fotografią cyfrową.