Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.01.24
Terminy egzaminów z języków obcych - III rok
...

|czytaj|

2020.01.23
Harmonogram szczegółowy egzaminów (przeglądów projektowych) w semestrze zimowym 2019/2020
...

|czytaj|

2020.01.23
Ankietyzacja nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów
Drodzy Studenci/Doktoranci, zapraszamy do udziału w semestralnej oce ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Rekrutacja

Komunikaty

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Jednoetapowy, wielozadaniowy egzamin wstępny na kierunek wzornictwo prowadzony jako stacjonarny pierwszego stopnia obejmuje: 

• Egzamin praktyczny. Składa się z zadania rysunkowego i konstrukcyjnego. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata. Prace wykonane w czasie I zadania egzaminu wstępnego nie będą zwracane. 
• Przegląd i ocena prac kandydata. Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie (w ilości do 20 sztuk) oraz dokumentację innych prac plastycznych i projektowych (w formie portfolio), będącą dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. 
• Rozmowa kwalifikacyjna połączona z egzaminem teoretycznym. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy podstaw konstrukcji, funkcji, technologii i estetyki przedmiotów użytkowych oraz zainteresowań zawodowych kandydata. Egzamin teoretyczny obejmuje pytania z historii i współczesnych zagadnień wzornictwa. 

Kandydat może otrzymać maksymalnie 150 punktów. Minimum potrzebne, by uznać egzamin za zdany, wynosi 90 punktów, pod warunkiem otrzymania za każde zadanie minimum 30 pkt. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście rankingowej. 


Terminy: 

• rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:
22 maja - 5 czerwca 2019 (https://akademus.asp.krakow.pl/)

• złożenie dokumentów w dziekanacie: 10-12 czerwca 2019,

• kandydat zdaje egzamin w dniach wyznaczonych przez komisję między 17 czerwca a 5 lipca 2019 - daty i godziny zostaną podane kandydatowi w komunikacie przesłanym na jego konto,

• kandydaci zdający maturę w 2019r. dostarczają świadectwa dojrzałości do 8 lipca 2019 roku

• ogłoszenie listy przyjętych: 10 lipca 2019,

• przyjęci na studia otrzymują drogą pocztową decyzje komisji oraz skierowania na badania: od 10 lipca 2019 i następne dni,

• osoby przyjęte na studia stacjonarne potwierdzają gotowość podjęcia studiów oraz składają we właściwych Dziekanatach wszystkie obowiązujące dokumenty: od 10 do 24 lipca 2019.


Najwięcej praktycznych informacji na Forum Kandydatów oraz na stronie głównej ASP 

Zapraszamy również na zajęcia w ramach Otwartych Warsztatów Projektowania


Więcej pod adresami:
http://wfp.asp.krakow.pl/wfp/kandydaci.php?id_strony=12
http://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku


 


Wszelkie pytania dotyczące egzaminu należy zadawać na FORUM ASP, w części dla Kandydatów na WFP lub w czasie konsultacji. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Dziekanat nie udziela odpowiedzi na indywidualne pytania na temat rekrutacji i przebiegu egzaminu.