Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.02
Zmiana terminu zajęć styczniowych - rekrutacja trwa (do 26. stycznia)
Zajęcia przeniesione z 19. stycznia na 2. lutego 2019 2. lutego 2019, ...

|czytaj|

2019.02.02
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019 ZMIANA w styczniu
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.02.01
Letnia Szkoła Designu - rekrutacja krok po kroku - zmiana adresu e-mail
Rekrutacja – krok po kroku - UWAGA nowy adres e-mail letnia.szkola.de ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Rekrutacja

Studia stacjonarne 2 stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019
Jednoetapowy, wielozadaniowy egzamin wstępny na kierunek wzornictwo prowadzony jako stacjonarny drugiego stopnia obejmuje: 

Egzamin praktyczny. Kandydat wykonuje zadanie projektowe (z zakresu komunikacji wizualnej lub projektowania produktu). 
Przegląd i ocena portfolio. Kandydat przedstawia własne prace projektowe wykonane w trakcie studiów licencjackich i ewentualnej praktyki zawodowej oraz dyplomowy projekt licencjacki. Możliwa jest prezentacja maksymalnie 10 plansz wielkoformatowych.
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z egzaminem teoretycznym. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy projektów wykonanych w trakcie egzaminu praktycznego, zadań zaprezentowanych w portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomu licencjackiego, oraz zagadnień związanych z zawodem projektanta wzornictwa. Egzamin teoretyczny obejmuje pytania z historii i współczesnych zagadnień wzornictwa. 

Kandydat może otrzymać maksymalnie 150 punktów. Minimum potrzebne, by uznać egzamin za zdany, wynosi 90 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy za każde zadanie otrzymają min. 30 i w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście rankingowej. 


Terminy: 

• rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym: 
28 maja - 11 czerwca 2018 (https://rekrutacja.asp.krakow.pl)

• złożenie dokumentów w dziekanacie: 12-14 czerwca 2018,

• kandydat zdaje egzamin w dniach wyznaczonych przez komisję między 19 a 29 czerwca 2018 - daty i godziny zostaną podane kandydatowi w indywidualnym komunikacie przesłanym na jego konto,

• ogłoszenie listy przyjętych: 10 lipca 2018,

• przyjęci na studia otrzymują drogą pocztową decyzje komisji oraz skierowania na badania: od 10 lipca 2018 i następne dni,

• osoby przyjęte na studia stacjonarne potwierdzają gotowość podjęcia studiów oraz składają we właściwych Dziekanatach wszystkie obowiązujące dokumenty: od 10 do 24 lipca 2018.


Najwięcej praktycznych informacji na Forum Kandydatów oraz na stronie głównej ASP 

Zapraszamy również na zajęcia w ramach Otwartych Warsztatów Projektowania


Więcej pod adresem:
http://wfp.asp.krakow.pl/wfp/kandydaci.php?id_strony=12
http://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku


Wszelkie pytania dotyczące egzaminu należy zadawać na FORUM ASP, w części dla Kandydatów na WFP lub w czasie konsultacji. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Dziekanat nie udziela odpowiedzi na indywidualne pytania na temat rekrutacji i przebiegu egzaminu.