Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.12.15
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć w 2018 roku
10. listopada 2018, 10-13Trening twórczościgrupa wiekowa: 8-11 latr ...

|czytaj|

2018.11.24
zajęcia 24 listopada - rekrutacja trwa
24. listopada 2018, 10-13Rysunek formą komunikacjigrupa wiekowa: 10-11rekr ...

|czytaj|

2018.11.15
Changing Your (Design) Mind
wykład gościnnywtorek | 20-11-2018 | godz. 13:15 | sala 108Zapraszamy na ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Rekrutacja

Komunikaty

AKTUALIZACJA 2018.03.07


1. Konsultacje ogólne dla Kandydatów na I i II stopień studiów na Wydziale Form Przemysłowych będą odbywać się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od 28.02 do 9.05.2018 o godz. 12:00 w budynku wydziału na ul. Smoleńsk 9 w sali 108 na I piętrze. Konsultacje mają charakter informacyjny i są bezpłatne.
Terminy konsutacji: 28.02, 14 i 28.03, 11 i 25.04, 9.05.2. Konsultacje indywidualne dla Kandydatów na I stopień studiów na Wydziale Form Przemysłowych będą odbywać się w każdą środę od 14.02 do 16.05.2018 o godzinie 13:00 w budynku wydziału na ul. Smoleńsk 9 w sali 315 na III piętrze.
Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przyniesionych przez Kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę. Prace na konsultacje należy przynosić w teczkach, rozłożone płasko, nie zwinięte w rulon.
Zalecamy udział w konsultacjach z uwagi na specjalistyczny charakter studiów na WFP ASP w Krakowie.
Konsultacje indywidualne są płatne. Więcej pod adresem:
http://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku


3. Wszelkie pytania dotyczące egzaminu należy zadawać na FORUM ASP, w części dla Kandydatów na WFP lub w czasie konsultacji. Sekretarz i Dziekanat nie udziela odpowiedzi na indywidualne pytania na temat rekrutacji i przebiegu egzaminu.


4. Zwrot opłaty rekrutacyjnej dla Kandydatów, którzy nie będą przystępować do egzaminu wstępnego jest możliwy tylko w przypadku anulowania w systemie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów najpóźniej w dniu 11.06.2018 czyli do momentu zamknięcia możliwości rejestracji online.
Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu opłaty rekrutacyjnej.
Po anulowaniu kandydatury należy wystosować do Działu Nauczania pismo z prośbą o zwrot opłaty.


5. Kandydaci, którzy zarejestrowali się w Elektronicznym Systemie Rekrutacji aby dopełnić formalności związnych z dopuszczeniem do egzaminu wstępnego muszą złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Form Przemysłowych w godzinach od 10 - 13:00 w dniach 12-14.06. Dokumenty można przesłac pocztą lub upoważnic inną osobę do ich składania.