Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.13
O Profesorze Jerzym Ginalskim
Przybliżamy postać Profesora Jerzego Ginalskiego, który odszedł o ...

|czytaj|

2019.02.13
Zapisy do pracowni projektowych-s.letni 2018/2019
formularz wpisów - I rok 1. stopnia  https://docs.google.com/sp ...

|czytaj|

2019.02.12
Harmonogram zajęć na semestr letni 2018/2019 już dostępny w plikach do pobrania.
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Publikacje

Wydawnictwa z okazji Jubileuszu 50lecia WFP

2014.11.30

W związku jubileuszem 50 lecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przygotowano serię wydawnictw.


Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP 1964-2014 w Krakowie, praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej jest jednym z elementów tej serii. Obejmuje dwa zasadnicze okresy z historii Wydziału kształcącego projektantów wzornictwa przemysłowego: Początki – Studium Form Przemysłowych 1961–1964 i Wydział Form Przemysłowych 1964–2014.
Starano się odnotować i udokumentować najważniejsze fakty i przywołać nazwiska osób, które odegrały szczególną rolę w powołaniu Wydziału, w działalności badawczo-projektowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Przedstawić zmiany programowo-strukturalne, kontakty naukowe, krajowe i zagraniczne, sukcesy pracowników i studentów.

Chronologiczny wykaz wydarzeń, jak i uzupełniające go spisy, obejmuje okres bezpośrednio poprzedzający powstanie Wydziału, tj. od października 1961 do października 1964, czyli lata działalności Studium Form Przemysłowych, oraz okres od przekształcenia Studium w Wydział Form Przemysłowych do zakończenia semestru letniego w czerwcu 2014. Wcześniejsze próby wprowadzenia tego kierunku kształcenia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP wymagałyby oddzielnego, szczegółowego opracowania.
Tekst powstał w oparciu o zachowane i dostępne materiały: protokoły z posiedzeń Senatu ASP i Rad Wydziału, programy i plany nauczania, sprawozdania roczne i wieloletnie, akta osobowe byłych pracowników, korespondencję, relacje itp. Ze względu na charakter publikacji należało dokonać wyboru informacji – siłą rzeczy jest on subiektywny i zapewne niewyczerpujący – podobnie autorski charakter ma dobór materiału ilustracyjnego.

Prace w pierwszym etapie polegały na poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów przekazywanych przez poszczególne jednostki dydaktyczne, a także pochodzących z zasobów prywatnych. Materiały te porządkowano według przyjętego schematu: struktura organizacyjna, program, skład osobowy, działalność dydaktyczna, badawczo-projektowa, organizacyjna, publikacje, w tym udział w kongresach, konferencjach, wystawach, oraz dokumentacja fotograficzna prac semestralnych, dyplomowych, badawczych i badawczo-projektowych, wystaw, konkursów, udziału w konferencjach oraz ważnych wydarzeń – w postaci odbitek, negatywów, diapozytywów, płyt CD.

Zdigitalizowano odnalezione w zasobach Katedry Metodyki Projektowania filmy z początku lat sześćdziesiątych, dotyczące eksperymentów prowadzonych przez Andrzeja Pawłowskiego.
W miarę możliwości skompletowano i spisano pozycje opublikowane w ciągu 50 lat istnienia WFP: monografie, rozdziały w monografiach, artykuły, wywiady, streszczenia i relacje
z wystąpień, informatory, katalogi, foldery itp. autorstwa pracowników Wydziału.
Istotnym źródłem informacji było archiwum wydziałowe (protokoły z posiedzeń Rad Wydziału, arkusze organizacyjne, sprawozdania, informatory) i materiały opracowywane przez mgr Joannę Grabowską, kierownika Archiwum ASP (protokoły z posiedzeń Senatu, protokoły z posiedzeń komisji ZAB, przebiegi zatrudnienia).
Niejednokrotnie też, dla ustalenia pewnych faktów, czy rozpoznania autorów sfotografowanych obiektów, zwracano się o pomoc do kolegów – świadków historii Wydziału: Adama Gedliczki, Jerzego Ginalskiego, Jana Kolanowskiego, Ryszarda Otręby, Adama Wodnickiego i innych.
Na tej podstawie odtworzono zmiany zachodzące w strukturze organizacyjnej Wydziału w ciągu 50 lat, zmiany w programach i obsadzie personalnej, zachodzące pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Kalendarium w swej formie skrótowej, opisowo-ilustracyjnej, ma przybliżyć odbiorcy obraz Wydziału z jego 50-letnią historią. Rozbudowana warstwa ikonograficzna, zaopatrzona w podstawowe informacje, ma ułatwić percepcję i zachęcić do pogłębienia studiów nad Wydziałem Form Przemysłowych krakowskiej ASP, który wpisał się poprzez swoją działalność w historię wzornictwa nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego. Kalendarium może stać się pierwszym przewodnikiem dla autorów, którzy zechcą w przyszłości podjąć takie badania.
Przede wszystkim, jednak może być obecnie pomocą dla wykładowców historii polskiego wzornictwa.
Należy także sądzić, że krąg odbiorców poszerzy publikacja wersji angielskiej.

Maria Dziedzic
Krystyna Starzyńska


Seria wydawnictw z okazji jubileuszowych Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w KrakowieTimeline. Faculty of Industrial Design AFA in Krakow, praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej, Sztuka projektowania. Z historii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014, Andrzej Szczerski oraz Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego, Janusz Krupiński.


Opracowanie graficzne serii Władysław Pluta.