Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.04.07
Letnia Szkoła Designu - harmonogram zajęć I-IV 2019
UWAGA: nastąpila zmiana adresu mailowego do wysyłania zgłoszeń na letni ...

|czytaj|

2019.03.20
Nagroda IF w kategorii produkt dla dr Macieja Własnowolskiego
Kolejny sukces tym razem dotyczy naszej kadry - nagroda IF w kategorii ...

|czytaj|

2019.03.19
Obrona rozprawy doktroskiej mgr Lecha Kolasińskiego
Pani prof. dr hab. Maria Dziedzic Dziekan Wydziału Form Przemysłowych Ak ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Publikacje

Rozwój Nowego Produktu

2011.07.11

J. Ginalski, M. Liskiewicz, J Seweryn
„Rozwój nowego produktu”
ASP Kraków, 1994
ISBN 83-86391-00-6

Podręcznik (137 str.) dla studentów i projektantów wzornictwa, opracowany w wyniku Wspólnego Projektu Europejskiego JEP-2275 „Training in the Management of New Product Development” w ramach Programu Unii Europejskiej TEMPUS. Publikacja sponsorowana przez Program Promocji Polskiego Eksportu EXPROM.

Projekt nie jest celem samym w sobie. Projekt, dzieło projektanta, to fragment większego dzieła, tworzonego przez wielu uczestników. Inaczej na to patrząc projekt jest fragmentem większej całości, jaką jest proces rozwoju nowego produktu. Proces rozwoju ani nie zaczyna się od projektu, ani na nim się nie kończy. Projektant dostaje zlecenie na wykonanie projektu (ktoś wymyślił co i w jaki celu ma być zaprojektowane). Często, o wiele za często, projektant dostaje zlecenie na wykonanie projektu czegoś, co już zostało skonstruowane, a zdaniem zleceniodawcy wymaga jeszcze stylingu. Po wykonaniu projektu następuje długi i kosztowny proces wdrożenia do produkcji (ktoś zajmuje się tym jak projekt będzie realizowany, a często zdarza się, że realizowany źle i zupełnie niezgodnie z zamysłem projektanta), a dalej wprowadzenia projektu na rynek (ktoś być może sprawdza czy zamierzony cel został osiągnięty). Projektant, który uważa się za jedynego twórcę, sam siebie oszukuje, a kończąc swoją rolę na oddaniu zleceniodawcy projektu traci również wpływ na jego realizację.
(Ze wstępu do części 1)