Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.09.16
Egzamin poprawkowy- Teoria sztuki - 19.09
Szanowni Państwo,​ na prośbę Pana prof. Janusza Krupińskiego podaję ...

|czytaj|

2019.09.15
Wernisaż wystawy prac malarskich
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy prezentującej prace ma ...

|czytaj|

2019.09.13
Dziekanat WFP w dniu 20.09.2019 nieczynny
Uprzjemie informuję, że dziekanat WFP w dniu 20 września br. będzi ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne


Kierownik jednostki

#konsultant

prof. dr hab. Andrzej Ziębliński

|Katedra Sztuk Wizualnych|

|Wiecej|Studia niestacjonarne nie są wydzieloną jednostką organizacyjną Wydziału Form Przemysłowych, lecz są realizowane przez różne jednostki Wydziału oraz zaproszonych wykładowców.

Kierownikiem studiów jest prof. Jerzy Ginalski przy współpracy dr Anny Liskiewicz.

Prowadzone są dwa stopnie kształcenia:
PIERWSZY STOPIEŃ – WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
Studia I stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Są one prowadzone od roku akademickiego 2002-03. Celem tych studiów jest przygotowanie do zawodu projektanta wzornictwa, kształtowanie twórczej i etycznej postawy i opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych projektantowi. Studia te upoważniają do podjęcia studiów magisterskich lub podyplomowych. Prowadzone jest kształcenie w dwóch specjalnościach: projektowanie produktu (3D) i projektowanie komunikacji wizualnej (2D).

Absolwent studiów I stopnia ma być przygotowany do pracy w zespole projektowym lub do podjęcia samodzielnej praktyki. Powinien posiadać wiedzę z zakresu metod projektowania, kulturowych i psychofizycznych potrzeb człowieka, historii sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii wzornictwa, podstaw technologii, materiałów i procesów wytwórczych. Powinien posiadać umiejętności potrzebne w projektowaniu, w tym umiejętność zbierania i analizy informacji, tworzenia i rozwijania koncepcji projektowych, posługiwania się technikami wspomagającymi, oraz wykonywania dokumentacji projektowych.

DRUGI STOPIEŃ – UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA AKADEMICKIE
Studia I stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Celem tych studiów jest rozwinięcie kompetencji zawodowych projektanta wzornictwa, kształtowanie twórczej i etycznej postawy oraz pogłębienie i doskonalenie wiedzy i umiejętności uzyskanych n studiach licencjackich. Studia te przygotowują do podjęcia samodzielnej pracy projektowej, naukowo-badawczej i organizacyjnej we wzornictwie, oraz upoważniają do ubiegania się o dalsze stopnie akademickie (doktorat, a następnie habilitacja). Prowadzone jest kształcenie w dwóch specjalnościach: projektowanie produktu (3D) i projektowanie komunikacji wizualnej (2D).

Absolwent studiów I stopnia ma być przygotowany do prowadzenia praaktyki projektowej w pełnym zakresie, w tym do samodzielnej pracy projektowej lub pracy w zespole projektowym i interdyscyplinarnym, prowadzenia prac naukowo-badawczych, prac organizacyjnych lub do podjęcia dalszych studiów. Powinien w szczególności posiadać wiedzę z zakresu kulturowych i psychofizycznych potrzeb człowieka, metod projektowania, historii sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii wzornictwa, podstaw technologii, materiałów i procesów wytwórczych. Powinien posiadać umiejętności potrzebne w projektowaniu, w tym umiejętność zbierania i analizy informacji, tworzenia i rozwijania koncepcji projektowych, posługiwania się technikami wspomagającymi, wykonywania dokumentacji projektowych, oraz kierowania zespołami projektowymi.