Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.08.07
Projekt S’ploty Eweliny Lekkiej, absolwentki WFP w finale Make me 2020
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Eweliny Lekkiej S'plo ...

|czytaj|

2020.08.07
Kolejny Red Dot dla projektu dr Macieja Własnowolskiego
Kolejna nagroda dla obiektywów zaprojektowanych przez jednego z  ...

|czytaj|

2020.07.26
Zapraszamy na wernisaż wystawy Analogie 30/07/2020
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii pt. Analogie autorstwa naszych w ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne

Start » Wydział

Studia niestacjonarne


Kierownik jednostki

#profesor ASP

dr hab. Marek Liskiewicz

|Pracownia Rozwoju Nowego Produktu|

|Wiecej|Studia niestacjonarne nie są wydzieloną jednostką organizacyjną Wydziału Form Przemysłowych, lecz są realizowane przez różne jednostki Wydziału oraz zaproszonych wykładowców.

Kierownikiem studiów jest prof. Jerzy Ginalski przy współpracy dr Anny Liskiewicz.

Prowadzone są dwa stopnie kształcenia:
PIERWSZY STOPIEŃ – WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
Studia I stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Są one prowadzone od roku akademickiego 2002-03. Celem tych studiów jest przygotowanie do zawodu projektanta wzornictwa, kształtowanie twórczej i etycznej postawy i opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych projektantowi. Studia te upoważniają do podjęcia studiów magisterskich lub podyplomowych. Prowadzone jest kształcenie w dwóch specjalnościach: projektowanie produktu (3D) i projektowanie komunikacji wizualnej (2D).

Absolwent studiów I stopnia ma być przygotowany do pracy w zespole projektowym lub do podjęcia samodzielnej praktyki. Powinien posiadać wiedzę z zakresu metod projektowania, kulturowych i psychofizycznych potrzeb człowieka, historii sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii wzornictwa, podstaw technologii, materiałów i procesów wytwórczych. Powinien posiadać umiejętności potrzebne w projektowaniu, w tym umiejętność zbierania i analizy informacji, tworzenia i rozwijania koncepcji projektowych, posługiwania się technikami wspomagającymi, oraz wykonywania dokumentacji projektowych.

DRUGI STOPIEŃ – UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA AKADEMICKIE
Studia I stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Celem tych studiów jest rozwinięcie kompetencji zawodowych projektanta wzornictwa, kształtowanie twórczej i etycznej postawy oraz pogłębienie i doskonalenie wiedzy i umiejętności uzyskanych n studiach licencjackich. Studia te przygotowują do podjęcia samodzielnej pracy projektowej, naukowo-badawczej i organizacyjnej we wzornictwie, oraz upoważniają do ubiegania się o dalsze stopnie akademickie (doktorat, a następnie habilitacja). Prowadzone jest kształcenie w dwóch specjalnościach: projektowanie produktu (3D) i projektowanie komunikacji wizualnej (2D).

Absolwent studiów I stopnia ma być przygotowany do prowadzenia praaktyki projektowej w pełnym zakresie, w tym do samodzielnej pracy projektowej lub pracy w zespole projektowym i interdyscyplinarnym, prowadzenia prac naukowo-badawczych, prac organizacyjnych lub do podjęcia dalszych studiów. Powinien w szczególności posiadać wiedzę z zakresu kulturowych i psychofizycznych potrzeb człowieka, metod projektowania, historii sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii wzornictwa, podstaw technologii, materiałów i procesów wytwórczych. Powinien posiadać umiejętności potrzebne w projektowaniu, w tym umiejętność zbierania i analizy informacji, tworzenia i rozwijania koncepcji projektowych, posługiwania się technikami wspomagającymi, wykonywania dokumentacji projektowych, oraz kierowania zespołami projektowymi.