Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2020.10.11
Harmonogram obron prac dyplomowych - 22, 23 i 26 października 2020 r.
...

|czytaj|

2020.09.24
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Szanowni Państwo,W imieniu Pani Dziekan WFP dr hab. Barbary Widłak inform ...

|czytaj|

2020.09.22
Zapisy do pracowni kierunkowych - I rok 2. stopnia
Szanowni Państwo poniżej zamieszczam informację o zapisach do prac ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Wydział » Wydział

Program

STUDIA LICENCJACKIE – 3,5 roku /  30 miejsc

Kurs podstawowy
Program kształcenia studiów 1. stopnia obejmuje 3 semestry kształcenia podstawowego bez podziału na specjalności. W tym czasie studenci nabierają bazowych umiejętności twórczych z zakresu ogólnych i geometrycznych podstaw projektowania, projektowania komunikacji wizualnej (tzw. 2D) i projektowania produktu (tzw. 3D), projektowania kolorystyki, poznają warsztat projektanta – od odręcznego rysunku zawodowego poprzez modelowanie przestrzenne w znakomicie wyposażonym wydziałowym warsztacie po komputerowe wspomaganie projektowania 2 i 3D (m.in. Photoshop, InDesign i Illustrator z pakietu Adobe, Rhinoceros, Solid Works, Fusion 360). Poznają metody i narzędzia wspomagające projektowanie i pozwalające na racjonalną weryfikację decyzji projektowych, ćwiczą pracę zespołową. Rozwijają także wyobraźnię i wrażliwość artystyczną dzięki zajęciom z zakresu sztuk wizualnych – rysunku studyjnego, malarstwa i rzeźby. Uczą się też sporządzania dokumentacji prac, czemu sprzyjają m.in. zajęcia w studio i ciemni fotograficznej.

Wybór specjalności
W semestrze czwartym przychodzi kolej na wybór specjalności – 2 lub 3D (projektowanie komunikacji wizualnej / projektowanie produktu). Studenci wybierają spośród licznych pracowni projektowania kierunkowego związanych z obraną specjalnością, uczestniczą także w zajęciach z zakresu wybranego projektowania uzupełniającego, które może dotyczyć innej niż główna specjalności, doskonalą także warsztat projektowy, uczestniczą w warsztatach projektowych (prowadzonych przez zapraszanych wykładowców – specjalistów z kraju i zagranicy), plenerze artystycznym i odbywają obowiązkowe praktyki. Poznają zagadnienia dotyczące technologii, materiałów i procesów produkcyjnych oraz zagadnienia związane z prowadzeniem praktyki zawodowej. Wyżej wspomniane projektowanie kierunkowe i uzupełniające prowadzą pracownie o różnym profilu: pracownie projektowania komunikacji wizualnej, rozwoju nowego produktu, projektowania struktur użytkowych, projektowania ergonomicznego, konceptualnego oraz projektowania przestrzeni i barwy. Całemu procesowi kształcenia od początku towarzyszą przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym: historia wzornictwa, historia sztuki XX wieku, psychologia percepcji i procesów poznawczych, wykłady gościnne, język angielski, a w ramach I roku studiów – także wychowanie fizyczne.

Dyplom
Ostatni, siódmy semestr studiów poświęcany jest na przygotowanie pracy licencjackiej, która ma postać rozwiązania wybranego zadania projektowego, opatrzonego opisem. W ostatnim semestrze studiów odbywają się także zajęcia z prezentacji zawodowej w języku angielskim i autoprezentacji, bezpośrednio przygotowujące do obrony dyplomu.

Absolwent
Absolwenci studiów licencjackich są znakomicie przygotowani do zawodu, odnajdują się w zespołach projektowych lub pracują jako freelancerzy. Mogą także przystąpić do egzaminu na studia 2. stopnia – magisterskie.


 


STUDIA MAGISTERSKIE – 2 lata /  26 miejsc

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które po ukończeniu studiów licencjackich pragną kontynuować na wyższym poziomie kształcenia z zakresu wzornictwa, a także dla absolwentów innych kierunków studiów, którzy zdobyte wcześniej kompetencje zawodowe chcą uzupełnić lub połączyć z wiedzą i umiejętnościami projektowymi.

Kurs podstawowy
Pierwszy rok studiów magisterskich obejmuje głównie projektowanie kierunkowe o różnym charakterze, wybierane przez studenta dwukrotnie w ciągu semestru spośród bogatej oferty dydaktycznej. Może być to np. projektowanie komunikacji wizualnej, projektowanie interakcji, projektowanie ergonomiczne, projektowanie struktur użytkowych, projektowanie alternatywne, projektowanie rynkowe, projektowanie dla środowisk ekstremalnych czy projektowanie tekstyliów użytkowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, często prowadzone są w zespołach studenckich, a podejmowane tematy są częścią obszernych, interdyscyplinarnych zagadnień. Poszukiwaniu rozwiązań projektowych towarzyszą eksperymenty, testy i badania. Studenci doskonalą metodykę projektową, poszerzają wiedzą i umiejętności, często współpracując ze specjalistami różnych dziedzin, naukowcami i ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy. Wrażliwość twórczą rozwijają także w ramach przedmiotów z zakresu działań wizualnych obejmujących nowe media i zagadnienia związane z procesem tworzenia. Odbywają także warsztaty projektowe łączące tematykę 2 i 3D, prowadzone przez zapraszanych gości – specjalistów z kraju i zagranicy.

Dyplom
Drugi rok studiów przeznaczony jest w całości na przygotowanie dyplomowej pracy magisterskiej pod okiem wybranego promotora. Pracy nad dyplomem towarzyszą przedmioty ściśle związane z jego opracowywaniem: seminarium dyplomowe, retoryka i autoprezentacja, redakcja i edycja oraz prezentacja zawodowa – zapis projektu. Studenci mają także okazję sporządzić abstrakt pracy w języku angielskim pod okiem doświadczonego lektora. W toku kształcenia na poziomie magisterskim studenci uczestniczą także w zaawansowanych zajęciach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z zakresu historii i krytyki wzornictwa, historii sztuki współczesnej, semiotyki, socjologii kultury i teorii sztuki oraz w wykładach gościnnych. Inne przedmioty obecne w programie to: design management, marketing w zarządzaniu produktem, prawo własności intelektualnej oraz nowe technologie i odkrycia naukowe. Praca dyplomowa magisterska stanowi zaawansowane rozwiązanie wybranego problemu projektowego, poprzedzone rozległą i wnikliwa analizą oraz refleksją teoretyczną i światopoglądową. Powinna mieć wymiar naukowo-badawczy i świadczyć o dojrzałej, odpowiedzialnej postawie przyszłego projektanta i jego pełnym przygotowaniu do prowadzenia działalności projektowej, badawczej i organizacyjnej w zakresie wzornictwa.

Absolwent
Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do kierowania zespołami projektowymi i do współtworzenia interdyscyplinarnych, złożonych przedsięwzięć projektowych. Mogą także podjąć studia doktoranckie – studia 3. stopnia.