Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Fundacja Rzecz Piękna


Sekretarz


Fundacja RZECZ PIĘKNA została powołana w 1992 roku, aby wspierać Wydział Form Przemysłowych w realizacji jego zadań, oraz w celu upowszechniania wiedzy o wzornictwie i podnoszenia kwalifikacji projektantów. Fundacja była wydawcą kwartalnika 2+3D, ogólnopolskiego magazynu poświęconego tematyce grafiki użytkowej i wzornictwa oraz organizuje wystawy i konkursy związane z tymi zagadnieniami. 

Dane do kontaktu

RZECZ PIĘKNA
Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9
NIP 676-01-15-870

nr konta
87 2490 0005 0000 4530 7424 6293
ALIOR Centrala Warszawa ul.Łopuszańska 38D

tel.: 12 292 62 77 wew. 23
fax/tel.: 12 422 34 44
rzecz.piekna@gmail.com