Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Magdalena Kurek

Elementy kultury ludowej w promocji województwa małopolskiego

Dyplom magisterski, 2022

Głównym celem projektowym było opracowanie elementów promocji województwa małopolskiego, która podkreśla jego wyjątkowość. Odwołanie się do motywów ludowych ukazuje Małopolskę jako region różnorodny kulturowo. Autorka kładzie nacisk na działania promocyjne i informacyjne dotyczące grup etnograficznych. Wzory i symbole ludowe są motywem przewodnim projektu. Opracowany system znaków został zastosowany w projektach etykiet na wina i miody produkowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz w innych materiałach promujących województwo (publikacje i systemy informacyjne).


+ zobacz cały opis