Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Marta Jeż

Kampania społeczna o depresji

Dyplom licencjacki, 2019

Praca dyplomowa obejmuje projekt wybranych elementów graficznych kampanii społecznej o depresji u nastolatków. Elementy graficzne kampanii adresowane są oddzielnie do dwóch grup odbiorców: nastolatków i rodziców. Depresja u nastolatków jest często lekceważoną chorobą. W polskich szkołach nie ma programów profilaktycznych, które przekazywałyby nastolatkom czy rodzicom podstawową wiedzą na temat depresji. Skutkiem tego są powielane stereotypy w społeczeństwie oraz stygmatyzacja osób chorych. Ponad połowa chorych nie zostaje zdiagnozowanych i nie podejmuje się leczenia. Celem kampanii jest edukacja i szerzenie świadomości na temat problemu. Hasło kampanii, ,,Depresja nie wygląda”, nawiązuje do powszechnie stosowanego powiedzenia ,,Nie wyglądasz jakbyś miał depresję”. Hasło zwraca uwagę na problem jakim jest brak empatii w stosunku do osób chorych i częste niedostrzeganie objawów depresji. Kampania ukazuje dwa różne punkty widzenia. Punkt widzenia osób postronnych, głównie rodziców oraz punkt widzenia nastolatków, którzy mogą potencjalnie cierpieć na depresję.

Więcej o projekcie


+ zobacz cały opis