Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Praca grupowa

MARS 2030

Praca semestralna, 2016

Konfigurowalna przestrzeń mieszkalna, dla załogi wielozadaniowych pojazdów kosmicznych.

Podjęta tematyka jest związana z realizacją zaplanowanego na lata 2030 lotu załogowego na planetę Mars. Przygotowanie przestrzeni mieszkalnej do długodystansowych lotów kosmicznych wiąże się z problematyką bezpieczeństwa i komfortu fizycznego oraz psychicznego załogi. Rezultatem naszej pracy jest projekt przestrzeni mieszkalnej uwzględniający zarówno jej podział, jak i wyposażenie. Przestrzeń mieszkalna obejmuje 5 stref aktywności załogi – sypialną i prywatną, socjalną oraz jadalno-kuchenną, higieniczną, strefę pracy oraz strefę aktywności fizycznej. Kapsuła posiada logiczny podział stref na piętra zorientowane w jednym kierunku, co wynika z ergonomii i badań psychologicznych. W ramach wyznaczonych stref powstało 5 dodatkowych projektów aranżacji i wyposażenia odpowiadających specyficznym wymogom i potrzebom załogi, uwzględniających szereg ścisłych wymagań technologicznych i funkcjonalnych. Projekt realizowany na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie we współpracy z NASA Ames Research Center, w konsultacji z: dr Jessica Marquez & dr Jurek Parodi.

Zespół:
– Adriana Paśkiewicz
– Kinga Krężel
– Sebastian Chojkowski
– Filip Zastawnik
– Piotr Madej
– Antoni Skąpski
– Wojciech Szkodlarski

W ramach projektu powstała wystawa, która była prezentowana w kilku miejscach zarówno w kraju jak i za granicą.


+ zobacz cały opis