Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 002 (Plebania)
604 505 424

Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych

Podjęcie tematyki projektowania dla środowisk ekstremalnych, wymaga od projektanta zmiany perspektywy patrzenia na dotychczas doświadczane warunki, począwszy od tych fizycznych, dotyczących grawitacji czy kompozycji atmosfery, poprzez technologiczne, aż po psychologiczne. Zmiana perspektywy, kontekstu projektowego ma sama w sobie ogromną wartość dydaktyczną, a możliwość uzyskania praktycznych rozwiązań, dodatkowo uzasadnia celowość podejmowania takiej tematyki. 

Esencją tak rozumianego projektowania jest jego celowość. Projekt bezwzględnie musi odpowiadać realnej potrzebie, dla której powstał. Aby odnieść sukces w postaci poprawy danej sytuacji, musimy zrozumieć potrzeby ludzi i warunków, dla których projektujemy. W przypadku tych ekstremalnych sytuacji, konsekwencje ryzyka popełnienia błędu projektowego, mogą być ogromne. Doświadczenie ekstremalnej rzeczywistości, umiejętność spojrzenia z innej perspektywy, niż własna, może okazać się bezcenną lekcją dla przyszłych projektantów.

Student w Pracowni zyskuje
  • poszerzenie świadomości co do potencjalnych/ nowych obszarów w projektowaniu
  • nabycie umiejętności samodzielnego formułowania zauważonych problemów projektowych
  • doświadczenie bezpośredniego kontaktu z sytuacją projektową, lub symulacją niedostępnych warunków, w celu pełnego poznania analizowanej sytuacji, a następnie weryfikacji proponowanego rozwiązania
  • wykształcenie świadomości potrzeby wsparcia decyzji projektowych poprzez wprowadzenie w proces projektowy metod badawczych lub ich elementów, stosowanych w innych dziedzinach nauk
  • zaprojektowanie rozwiązania wraz z pomysłem jego skutecznej weryfikacji i implementacji 
  • nauka świadomego planowania i zarządzania procesem projektowym, w oparciu o wiedzę z zakresu metodyki projektowania
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Projektowanie dla środowisk ekstremalnych – projektowanie kierunkowe (1 rok studiów magisterskich drugiego stopnia)
  • Projektowanie dla środowisk ekstremalnych – dyplom magisterski (2 rok studiów magisterskich drugiego stopnia)


Kadra