Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Alicja Prussakowska

MIZU

Dyplom magisterski, 2015

Twórczy obiekt w domu, nasz ślad zapisany w niepowtarzalnym układzie płynnych linii.

Mizu to mebel o zmiennej postaci, zachęcający użytkownika na twórcze kształtowane jego postaci. Podciągając i opuszczając zaciski, zmieniamy kształt półek, ich wzajemne relacje,całościowy wyraz mebla. Możemy traktować to jako zabawę lub logistyczne przedsięwzięcie – tu nie ogranicza nas rygor stałych wysokości i szerokości prostokątnych półek. Swoje miejsce znajdą tu przedmioty duże, jak i te niewielkie, nieśmiało chowające się między szczelinami półek.
Na górze mebel jest przejrzysty i otwarty, na dole nieco tajemniczy i skryty. Polerowana skrzynia pilnie strzeże swoich
sekretów. Spoglądając na nią, widzimy tylko krawędzie, żadnych otworów, uchwytów, widocznych łączeń płyt, czegoś, co zdradziłoby do niej dostęp. W jej ścianach odbija się otoczenie. Monolityczna bryła nic nie mówi, nie ujawnia jak się dostać do jej wnętrza. To właściciel, użytkownik wie, jak się z tym przedmiotem obchodzić. Być może skrzynia stanie się miejscem przechowywania osobistych przedmiotów, schowkiem na intymne skarby.


+ zobacz cały opis