Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Projektowania Konceptualnego

Podstawą dydaktyki jest analiza wybranych sytuacji oraz problemów leżących w zakresie kompetencji projektanta wzornictwa. Tworzenie pola możliwych rozwiązań i kierunków rozwoju, a także wizji przyszłościowych, zarówno w zakresie nowych sytuacji , jak i nowych form pod kontem innowacji. Istotną rolę odgrywają rozważania i poszukiwanie inspiracji w twórczości innych – tworzenie i wykorzystywanie metafor w próbach określania cech przyszłych sytuacji i cech przedmiotów, a także poznawanie najnowszych obszarów badań w obrębie nauk przyrodniczych, społecznych i technologii. 

Tendencje tworzenia wizji futurologicznych – analiza w zakresie możliwych skutków kulturowych, ekologicznych, społecznych. 

Studenci w pracowni zyskują
  • wrażliwość na skutki kulturowe, ekologiczne i społeczne realizacji i upowszechnienia projektu
  • otwartość umysłu, która pozwala na poszukiwanie innowacji, zwłaszcza w obszarach nieoczywistych
  • umiejętność analitycznego, kreatywnego, tworzenia założeń projektowych, dokonywania ich krytycznej oceny
  • wiedzę w zakresie tworzenia wizji użytkowej i formy przedmiotów
  • podstawową wiedzę dotyczącą technologii i konstrukcji oraz ergonomii
  • umiejętność sprawnej komunikacji z wybranymi specjalistami
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni

Projektowane innowacyjne – przedmiot kształcenia kierunkowego, do wyboru dla II roku studiów pierwszego stopnia
Projektowane innowacyjne – dyplom licencjacki

Kadra