Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Natalia Domaradzka

Projekt interfejsu aplikacji do rehabilitacji osób z afazją

Dyplom licencjacki, 2021

Rocznie afazja dotyka od 15 000 do 28 000 Polaków. Afast (afast.pl) jest bezpłatną aplikacją webową, która umożliwia pacjentom wykonywanie ćwiczeń pomiędzy wizytami u logopedy, by terapia była bardziej skuteczna.
Celem pracy było zaprojektowanie nowego interfejsu aplikacji Afast. Wprowadzone zmiany obejmują uspójnienie działania systemu, poprawę czytelności interfejsu oraz zwiększenie interaktywności aplikacji.


+ zobacz cały opis