Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Helena Maciukiewicz

Things of Internet

Dyplom licencjacki, 2021

Projekt jest odpowiedzią na temat: Fizyczny ślad świata cyfrowego — interaktywny obiekt poszerzający społeczną świadomość ekologiczną. Jego celem jest uświadamianie i szerzenie wiedzy o związku między korzystaniem z internetu a jego skutkami w środowisku. Budowanie świadomości społecznej może prowadzić do realnych i racjonalnych działań co w obliczu kryzysu jest niezbędne. Internet jest już dla nas integralną częścią życia, jednak na co dzień nie zastanawiamy się nad całą stojącą za nim infrastrukturą. Jego fizyczny aspekt wydaje się być czymś abstrakcyjnym, a to właśnie wszystkie związane z nim procesy pochłaniają ogromne ilości energii przyczyniając się do zmian klimatycznych.
Prezentowany obiekt jest narzędziem do przeprowadzenia odbiorcy przez interakcję, która prowokuje go do przeanalizowania swoich nawyków związanych z korzystaniem z sieci. Zachęcając odbiorcę do wyboru cech jakie mógłby przybrać internet nakierowuje go do rozpoczęcia myślenia o jego fizyczności. Zderzeniem z rzeczywistością jest „rachunek sumienia” za internet, który pojawia się po drugiej stronie obiektu. Na rachunku do każdej z wybranych cech przypisany jest negatywny wpływ na planetę oraz nasze życie. Celem nie jest zniechęcenie odbiorcy do korzystania z internetu, a uświadomienie, że jeśli chcemy ratować planetę, musimy brać pod uwagę nawet te aspekty, które jeszcze nie wymagają tak drastycznej interwencji. Ma on nie tylko naświetlić istotny problem, ale też sprowokować do dalszej dyskusji na temat naszej relacji ze światem cyfrowym.

Pomoc merytoryczna: Joanna Murzyn, Marcin Maciejewski

Projekt zajął II miejsce w konkursie Festiwalu Przemiany 2021 organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik oraz
Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a także był eksponowany podczas wystawie towarzyszącej XI edycji Festiwalu Przemiany.


+ zobacz cały opis