Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Katarzyna Gierat

Utworek

Dyplom magisterski, 2014

Zestaw mebli szkolnych przeznaczony do samodzielnego składania i aranżowania przestrzeni przez dzieci w wieku 6-9 lat przy współudziale opiekunów. Podstawowy komplet składa się z siedziska, stołu i regału. Elementy wykonane są ze sklejki łączone opaskami kablowymi. Zarówno rodzaj, liczba elementów, jak i aranżacja wyposażenia zależne są od decyzji dzieci. Elementyi sposób łączenia umożliwiają konstruowanie mebli lub zabawek.

Ideą projektu jest aktywne włączanie dzieci w decydowanie o kształcie swojego otoczenia. Uczniowie zaznajamiają się
z właściwościami materiału i konstrukcją mebli oraz sami stają się użytkownikami złożonych obiektów. Projekt jest zaproszeniem do odkrywania przedmiotów „na nowo”. Celem takich działań, oprócz aktywizacji, współdziałania i integracji, jest zachęcenie do krytycznego przyjrzenia się otoczeniu, na które możemy wpływać nie tylko, jak dotychczas, dekorując je, ale również konstruując. 

Projekt powstał przy współpracy z dr Piotrem Majewskim (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) który przeprowadził badania socjologiczne w miejscowości Hoszów. Dziękuję nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Hoszowie za zaufanie, pomoc i pełne zaangażowanie w projekt.

https://www.youtube.com/watch?v=04-9Jz3MCDs&feature=emb_logo&ab_channel=KatarzynaGierat

Projekt został nagrodzony IF PUBLIC VALUE STUDENT AWARD 2016


+ zobacz cały opis