Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Podstawą dydaktyki są: wiedza i badania ergonomiczne, jako główne kryterium w formułowaniu założeń projektowych. 

Tematy najczęściej wynikają z potrzeb konkretnych producentów lub zaobserwowanych problemów. Współpracujemy z Instytutami Socjologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracach projektowych koncentrujemy się na relacji człowiek-obiekt oraz na wieloaspektowej syntezie oferującej nowe wartości użytkowe i estetyczne. Nadrzędną ideą jest humanizacja świata techniki poprzez stosowanie kryteriów miar człowieka i uwarunkowań psychospołecznych, jako podstawy kształtowania elementów środowiska.

Studenci w pracowni zyskują
  • umiejętność obserwacji i zapis procesu użytkowego, pozyskiwanie informacji o użytkownikach na podstawie wywiadów, ankiet, danych z literatury 
  • umiejętność formułowania założeń projektowych na podstawie analizy użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych 
  • umiejętność sprawdzania relacji człowiek-obiekt poprzez modelowanie w skali redukcyjnej i makietowanie w skali 1:1 
  • umiejętność wyboru rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria projektowe oraz opracowanie koncepcji na poziomie projektu wstępnego
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Projektowanie ergonomiczne 1 – dyplom licencjacki  
  • Projektowanie ergonomiczne 2 – dla studentów 1 roku drugiego stopnia 
  • Projektowanie ergonomiczne 2 – dyplom magisterski 

Kadra